Quân đội Syria, bắt đầu từ năm 2011, đã chịu những thiệt hại to lớn về khí tài tăng thiết giáp. Nhà nghiên cứu người Cộng hoà Séc về cuộc xung đột Syria Yakub Yanovsky tiếp tục thống kê những mất mát về vật chất này.

Theo dữ liệu của ông, trong năm 2011 quân đội Syria mất tổng cộng 20 xe chiến đấu. Trong năm 2012 là 518 chiếc, 2013 là 501, 2014 là 346, 2015 là 294, 2016 là 314, 2017 là 248, 2018 là 78, còn trong năm nay là 47 chiếc. Có nghĩa là tổng cộng 2.393 chiếc.

Nếu nói cụ thể về loại và dòng xe, thì cơ cấu xe như sau: xe chiến đấu bộ binh BMP-1 là 661 chiếc, BMP-2 là 16 chiếc, BVP là 1 chiếc, AMB-S là 58 chiếc, MT-LB là 6 chiếc, tổ hợp phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka” là 97 chiếc, pháo – 54 khẩu, các loại xe kỹ thuật – 34 chiếc.

Các xe tăng: Т-55 – 363 chiếc, Т-62 – 170 chiếc, Т-72 – 457 chiếc, Т- 90 – 6 chiếc. Thêm 471 chiếc xe tăng không xác định được loại.

Загрузка...