15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam
15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thưởng thức văn học nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự thống nhất trong toàn quân về các bài hát tập thể, truyền thống, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã triển khai phổ biến thống nhất trong toàn quân 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

CỤC TUYÊN HUẤN PHỔ BIẾN 15 BÀI HÁT QUY ĐỊNH TRONG QUÂN ĐỘI

15 bài hát quy định trong quân đội hiện nay

Các bài hát quy định trong Quân đội gồm, áp dụng trong toàn quân từ năm 2019:

1. Quốc tế ca, nhạc P.Degeyter, lời Eugène Potier;
2. Tiến quân ca, nhạc và lời: Văn Cao;
3. Ca ngợi Hồ Chủ tịch, nhạc: Lưu Hữu Phước, lời Lưu Hữu Phước – Nguyễn Đình Thi;
4. Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam, nhạc và lời: Đỗ Minh;
5. Vì Nhân dân quên mình, nhạc và lời: Doãn Quang Khải;
6. Giải phóng Điện Biên, nhạc và lời: Đỗ Nhuận;
7. Tiến bước dưới quân kỳ, nhạc và lời: Doãn Nho;
8. Bác đang cùng chúng cháu hành quân, nhạc và lời: Huy Thục;
9. Thanh niên làm theo lời Bác, nhạc và lời: Hoàng Hòa;
10. Hát mãi khúc quân hành, nhạc và lời Diệp Minh Tuyền;
11. Như có Bác trong ngày vui đại thắng, nhạc và lời: Phạm Tuyên;
12. Trái tim chiến sĩ, nhạc và lời: Trần Viết Được;
13. Cuộc đời vẫn đẹp sao, nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Bùi Minh Quốc;
14. Ước mơ chiến sĩ, nhạc và lời: Lưu Hà An;
15. Tổ quốc trong tim, nhạc và lời: Trần Quốc Đạt.

Từ ngày 15/2/2019, các bài hát trên được phổ biến thống nhất trong sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động; học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ; tổ chức học hát, lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên cũng như hoạt động văn hóa, văn nghệ trọng điểm của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

10 bài hát quy định  trong quân đội trước đây

Trước đây chỉ quy định 10 bài hát

1-   Tiến quân ca
2-   Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
3-   Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam
4-   Vì nhân dân quên mình
5-   Giải phóng Điện Biên
6-   Tiến bước dưới quân kỳ
7-   Bác đang cùng chúng cháu hành quân
8-   Hát mãi khúc quân hành
9-   Thanh niên làm theo lời Bác
10-    Như có Bác trong ngày vui đại thắng

ads