Các trường Quân đội nào có tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2019

Câu hỏi:

Các trường Quân đội nào có tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự năm 2019.

Trả lời:

Năm 2019, Trong Quân đội có 18 học viện, nhà trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại học quân sự gồm:

– Học viện Kỹ thuật quân sự;
– Học viện Quân y;
– Học viện Khoa học quân sự;
– Học viện Phòng không – Không quân;
– Học viện Hải quân;
– Học viện Biên phòng;
– Học viện Hậu cần;
– Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn);
– Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại học Nguyễn Huệ);
– Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại học Chính trị);
– Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền);
– Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc);
– Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pích), (tên dân sự: Trường Đại học Trần Đại Nghĩa);
– Trường Sĩ quan Pháo binh;
– Trường Sĩ quan Không quân;
– Trường Sĩ quan Tăng- Thiết giáp;
– Trường Sĩ quan Đặc công;
– Trường Sĩ quan Phòng hóa.
* Có 01 trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân (đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không).

VẬY CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI ĐÀO TẠO NGÀNH GÌ, CHỈ TIÊU VÀ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO

xem chi tiết  các trường dưới đây:

 1. Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2019
 2. Chỉ tiêu Học viện Quân Y năm 2019
 3. Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự năm 2019
 4. Chỉ tiêu Học viện Hậu cần năm 2019
 5. Chỉ tiêu Học viện Hải quân năm 2019
 6. Chỉ tiêu Học viện Biên Phòng năm 2019
 7. Chỉ tiêu Học viện Phòng không – Không quân 2019
 8. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan chính trị năm 2019
 9. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân 1 năm 2019
 10. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân 2 năm 2019
 11. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan công binh năm 2019
 12. Chỉ tiêu Trường sĩ quan thông tin năm 2019
 13. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan pháo binh năm 2019
 14. Chỉ tiêu Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự 2019
 15. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Phòng Hóa năm 2019
 16. Chỉ tiêu Trường sĩ quan đặc công năm 2019
 17. Chỉ tiêu Trường sĩ quan tăng thiết giáp năm 2019
 18. Chỉ tiêu Trường sĩ quan không quân năm 2019
ads