chỉ tiêu quân sự cơ sở 2022
chỉ tiêu quân sự cơ sở 2022

Ngành Quân sự cơ sở là Ngành đào tạo Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn sau khi ra trường được công tác tại địa phương cơ sở là các ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân 2

1. Chỉ tiêu năm 2022

Ngành Quân sự cơ sở = 185 chỉ tiêu, phân chia đến từng quân khu như sau:

– Quân khu 5:                                                          27 chỉ tiêu

– Quân khu 7:                                                          73 chỉ tiêu

– Quân khu 9:                                                          85 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển

– Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn chưa qua đào tạo.

– Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ.

– Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên.

– Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ.

– Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở.

3. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Nguyễn Huệ tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh (thành phố) từ Đà Nẵng trở vào.

4. Tổ hợp xét tuyển

Khối C00, môn chính: Văn

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh đã qua sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự huyện (quận), dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT có các môn thi trùng tổ hợp xét tuyển của Nhà trường (tổ hợp xét tuyển C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và đạt các điều kiện sau:

– Độ tuổi: Không quá 31 tuổi (tính đến năm tuyển sinh);

– Sức khoẻ: Đạt sức khoẻ Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3 theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến Điểm 4;

– Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Chính trị, phẩm chất đạo đức: Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Được cấp ủy, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo;

6. Các thông tin khác

– Mã trường: LBH.

– Mã ngành: 7860222.

– Tổ hợp xét tuyển: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo từng quân khu.

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, Trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau:

Thí sinh có điểm thi môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau:

Thí sinh có điểm thi môn Địa lý cao hơn sẽ trúng tuyển;

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

ads