Chỉ tiêu trường sĩ quan lục quân 2 hàng năm
Chỉ tiêu trường sĩ quan lục quân 2 hàng năm

Để thuận thiện cho quý phụ huynh và các em học sinh tra cứu, TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI xin tổng hợp lại chỉ tiêu của Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) hàng năm, có cập nhật chỉ tiêu mới nhất để tiện tra cứu và xác định nguyện vọng cho phù hợp

 CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2021

Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2022 

(đang cập nhật)

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH
Đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế)
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 Xem chi  tiết về tuyển sinh lục quân 2

Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2021

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH 534
Đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) 16
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 198
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 187
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 133

 Xem chi  tiết về tuyển sinh lục quân 2

 Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2020

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH 526
Đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) 16
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 195
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 184
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

131

 Xem chi  tiết về tuyển sinh lục quân 2

Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2019

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH 541
Đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) 16
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

200
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 190
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 135

 Xem chi  tiết về tuyển sinh lục quân 2

Chỉ tiêu Lục quân 2 năm 2018

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH 634
Đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) 19
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

235
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 222
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 158

 Xem chi  tiết về tuyển sinh lục quân 2

 

>> Xem thông tin về trường Sĩ quan lục quân 2 tại Đây nhé

Đánh giá bài viết