Chỉ tiêu quân đội 2023 - tuyen sinh quan doi
Chỉ tiêu quân đội 2023 - tuyen sinh quan doi

Năm 2023, các học viện, nhà trường quân đội tuyển sinh hơn 4.300 chỉ tiêu, bao gồm bậc đại học và cao đẳng.

Chiều 3.3, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng đã thông báo về quy định tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các trường quân đội năm 2023.

Một số quy định chung năm 2023

Theo đó, thí sinh đăng ký vào các trường quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn và chỉ được đăng ký một nguyện vọng là nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất vào một trường quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành.

Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ Quốc phòng cũng quy định, các trường quân đội chỉ được xét tuyển đối với các thí sinh thực hiện đúng quy định như trên.

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT năm 2023.

Quy định đổi Nguyện vọng 2023

Thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường, nếu có nguyện vọng vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường quân đội khác theo nhóm 2 nhóm trường.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không – Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.

Về điểm chuẩn, Bộ Quốc phòng cũng quy định, thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội.

Về tiêu chí phụ, trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Chỉ tiêu Quân đội năm 2023

Các chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường quân đội năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự 2023

Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự 2023
Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự 2023

Chỉ tiêu Học viện quân y 2023

Chỉ tiêu Học viện quân y 2023

Chỉ tiêu Học viện quân y 2023
Chỉ tiêu Học viện quân y 2023

Chỉ tiêu Học viện hậu cần 2023

Chỉ tiêu Học viện hậu cần 2023
Chỉ tiêu Học viện hậu cần 2023

Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự 2023

Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự 2023

Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự 2023
Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự 2023

Chỉ tiêu Học viện Biên phòng 2023

Chỉ tiêu Học viện Biên phòng 2023

Chỉ tiêu Học viện Biên phòng 2023
Chỉ tiêu Học viện Biên phòng 2023

Chỉ tiêu Học viện Hải quân 2023

Chỉ tiêu Học viện Hải quân 2023
Chỉ tiêu Học viện Hải quân 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 1 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 1 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 1 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 2 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 2 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Lục quân 2 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Chính trị 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Chính trị 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Chính trị 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Pháo binh 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Pháo binh 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Pháo binh 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Công binh 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Pháo binh 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Pháo binh 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Thông tin 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan thông tin 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan thông tin 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Không quân 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Không quân 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Không quân 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Đặc công 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Đặc công 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Đặc công 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Phòng hóa 2023

Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Phòng hóa 2023
Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Phòng hóa 2023

TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI/Tổng hợp

* từ khóa tìm kiếm:

  • tuyển sinh quân đội năm 2023;
  • Thông tin tuyển sinh quân đội 2023;
  • Chỉ tiêu quân đội năm 2023;
Đánh giá bài viết
ads