chỉ tiêu tuyển sinh học viện biên phòng 2019

Năm 2019; Học viện Biên phòng  tuyển 232 chỉ tiêu, trong đó

 • Tuyển thí sinh Ngành Biên phòng : 192 chỉ tiêu
 • Tuyển thí sinh Ngành Luật : 40 chỉ tiêu
 • Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) tuyển 8 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Biên Phòng năm 2019

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG BPH Mã ngành   Môn xét tuyển Chỉ tiêu: 232
– Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

– Điện thoại: 02433830531;

– Email:hvbptsqs@gmail.com;

– Website: http://www.hvbp.edu.vn.

     
Các ngành đào tạo đại học quân sự        
* Ngành Biên phòng   7860214 1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

192
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     86
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     69
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     17
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)     8
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     6
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     2
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5     27
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     22
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     5
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7     32
+ Thí sinh  tổ hợp C00     26
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     6
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9     39
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     31
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     8
 * Ngành Luật   7380101 1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

40
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     18
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     14
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     4
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)     2
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     1
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5     5
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     4
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7     7
+ Thí sinh  tổ hợp C00     6
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9     8
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00     7
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01     1

 

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

* Đại học Quân sự:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

– Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước (63 tỉnh, TP);

– Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

– Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu;

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

– Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không qúa 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 03% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Xem Video Chi tiết về Tuyển Sinh Học Viên Biên Phòng Năm 2019

============

Xem Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Tất cả 18 Trường quân đội

 1. Chỉ tiêu Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2019
 2. Chỉ tiêu Học viện Quân Y năm 2019
 3. Chỉ tiêu Học viện Khoa học quân sự năm 2019
 4. Chỉ tiêu Học viện Hậu cần năm 2019
 5. Chỉ tiêu Học viện Hải quân năm 2019
 6. Chỉ tiêu Học viện Biên Phòng năm 2019
 7. Chỉ tiêu Học viện Phòng không – Không quân 2019
 8. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan chính trị năm 2019
 9. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân 1 năm 2019
 10. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan lục quân 2 năm 2019
 11. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan công binh năm 2019
 12. Chỉ tiêu Trường sĩ quan thông tin năm 2019
 13. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan pháo binh năm 2019
 14. Chỉ tiêu Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự 2019
 15. Chỉ tiêu Trường Sĩ quan Phòng Hóa năm 2019
 16. Chỉ tiêu Trường sĩ quan đặc công năm 2019
 17. Chỉ tiêu Trường sĩ quan tăng thiết giáp năm 2019
 18. Chỉ tiêu Trường sĩ quan không quân năm 2019
Đánh giá bài viết
ads