các trường cao đẳng quân đội
các trường cao đẳng quân đội

Các trường Cao đẳng Quân đội

1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự: trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đào tạo kỹ thuật viên bậc cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Vũ khí, Đạn, Xe quân sự và Đo lường. Thành lập năm 1978.

Trụ sở: 189 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô: thành lập tháng 10/1951 trực thuộc trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cả quân sự và dân sự; Đào tạo cao đẳng dân sự hệ chính quy: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin và Kế toán

Trụ sở: Phường Xuân khanh, Sơn Tây, Hà Nội

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam Đào tạo kỹ thuật viên cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật, kinh tế phục vụ các nhà máy, xí nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Trụ sở: Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã – Trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu

5. Trường Cao đẳng Hậu cần 1 trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam

6. Trường Cao đẳng Hậu cần 2 trực thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam

7. Trường Cao đẳng Trinh sát – Trực thuộc Tổng cục II

8. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân – Trực thuộc Quân chủng Hải quân

9. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không- Không quân – Trực thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân

10. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin– trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, Quân đội nhân dân Việt Nam

11. Trường Cao đẳng Quân y 

Các trường Trung cấp Quân đội

1. Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí – Trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam

2. Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung – Trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 17 tháng 10 năm 1979

3. Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh– trực thuộc Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam

4. Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp– trực thuộc Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Trường Trung cấp Kỹ thuật Mật mã Quân đội– trực thuộc Cục Cơ yếu

6. Trường Trung cấp Biên phòng 1– trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam

7. Trường Trung cấp Biên phòng 2– trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam

8. Trường Trung cấp 24 Biên phòng – trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Đánh giá bài viết
ads