Danh sách trúng tuyển quân đội năm 2023
Danh sách trúng tuyển quân đội năm 2023

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng QSCS trường SQLQ2 năm 2023

KHỐI C00 (VĂN , SỬ, ĐỊA)
I. QUÂN KHU 5
CHỈ TIÊU: 30
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 10,50 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 25 THÍ SINH.
II. QUÂN KHU 7
CHỈ TIÊU: 86 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 14,25 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 86 THÍ SINH.
III. QUÂN KHU 9
CHỈ TIÊU: 55 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 12,00 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 55 THÍ SINH.

Xem chi tiết DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Đánh giá bài viết
ads