điểm chuẩn lục quân 1 năm 2022
điểm chuẩn lục quân 1 năm 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2022

NGÀNH CHỈ HUY THAM MƯU LỤC QUÂN – 7860201

STT HỌ VÀ TÊN   –       SỐ BÁO DANH
1 NGUYỄN BÁ SÁNG  01001467
2 LƯƠNG ĐỨC VŨ   01026746
3 VŨ ĐÌNH NGHĨA   01030344
4 HỒ TUẤN ANH 01050725
5 PHẠM HOÀI NAM 01053942
6 ĐỖ ĐÔNG BẮC 01054674
7 TRƯƠNG HOÀNG DŨNG 01054815
8 ĐÀO TUẤN LINH 01055879
9 PHÙNG ĐỨC LONG 01055984
10 NGUYỄN HỮU QUÂN 01056547
11 KIỀU CAO SỸ 01056570
12 PHẠM DUY AN 01056698
13 HỒ XUÂN NGHĨA 01058788
14 NGUYỄN TRUNG KIÊN 01059094
15 NGUYỄN CÔNG THỦY 01060348
16 ĐẶNG ANH TÀI 01061406
17 QUÁCH ĐỨC THÙY 01080345
18 HUỲNH THÁI BẢO 01081683
19 NGÔ KHƯƠNG DUY 01082197
20 PHAN CÔNG ĐÔN 01089482
21 NGUYỄN NGỌC HUY 03000015
22 LƯƠNG THÀNH VINH 03008661
23 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 03012223
24 NGUYỄN BÙI TUẤN MINH 03016978
25 VŨ THẾ THỌ 03020983
26 NGUYỄN QUANG LONG 03021507
27 NGUYỄN HẢI NAM 03021562
28 ĐINH VĂN THẾ 03021731
29 TRỊNH ĐỨC TOÀN 03021784
30 TRẦN TUẤN ANH 03022342
31 MƯƠNG VINH QUÝ 05000225
32 HOÀNG THÁI BẢO 05002150
33 VÀNG MÍ CHO 05002165
34 NGUYỄN TIẾN HÀ 05003706
35 NGUYỄN TIẾN TÙNG 05005674
36 NGUYỄN HOÀNG ANH 06000743
37 ĐÀM THẾ HUY 06000821
38 NGÔ THẾ LỢI 06000846
39 HOÀNG LÊ BẢO NGỌC 06000864
40 ĐÀM TUẤN KIỆT 06001647
41 TRIỆU HOÀNG BẢO 06003489
42 ĐINH NGỌC CHÂU 06003499
43 BẾ PHẠM DUẬT 06003520
44 HOÀNG VĂN HÙNG 06003624
45 LÝ NAM KHÁNH 06003659
46 NGUYỄN VĂN NGỌC 06003758
47 VI TRẦN DUY PHONG 06003787
48 NÔNG THIÊN PHÚ 06003788
49 NÔNG VĂN DUY 06004817
50 NÔNG ĐỨC VŨ 06005072
51 CHẺO HOÀNG ANH 07000002
52 SÌNH A LỒNG 07000760
53 NÙNG VĂN LƯU 07000762
54 SÙNG A LY 07000764
55 CHẺO XOANG PHÙ 07000796
56 HOÀNG DƯƠNG TÙNG 07000830
57 HẢNG A CHƯ 07001084
58 GIÀNG A HÁNG 07001100
59 TẨN ĐỨC BÌNH 07001186
60 SÌN THANH HẢI 07001702
61 TẨN NGỌC HUY 07001717
62 LƯƠNG VŨ HOÀNG MINH 07001762
63 PHÙNG A PHÀN 07001796
64 QUÀNG VĂN HƯNG 07001954
65 VÀNG A PÒ 07002202
66 VÀNG ANH QUỐC 07002336
67 LÒ VĂN TUYỀN 07003296
68 TÒNG VĂN KHOA 07003324
69 MAI TUẤN ANH 08000007
70 PHẠM CAO HẢI DƯƠNG 08000070
71 NGUYỄN HOÀI NAM 08001101
72 PHÀN HOÀNG ANH 08002634
73 HOÀNG VIỆT HÙNG 08003056
74 NGUYỄN LÊ HUY 08003064
75 NGUYỄN QUANG HUY 08003065
76 PHẠM DƯƠNG PHONG 08003272
77 ĐỖ ANH TUẤN 08003397
78 NGUYỄN VĂN ĐÔ 08003556
79 LÊ MINH HIẾU 08004113
80 PHẠM NGỌC TOÀN 09000188
81 VŨ LINH CƯỜNG 09001133
82 LỤC QUANG CƯỜNG 09001528
83 HOÀNG MẠNH TÂN 09003060
84 HÀ ĐỨC CHÍNH 09004840
85 LÊ HOÀNG TÙNG 09006771
86 QUAN VĂN NGÂN 09008366
87 ĐÀM MẠNH HÙNG 10000178
88 HOÀNG MINH THÀNH 10000401
89 KHUÔNG THẾ TUÂN 10000478
90 VI THÀNH LONG 10000842
91 BÀN MẠNH QUANG 10001745
92 PHẠM VĂN THƯ 10002568
93 LƯƠNG THÀNH LỘC 10003799
94 LÊ HẢI ANH 10004316
95 ĐÀM THẾ KIÊN 10004550
96 HOÀNG THÀNH LỘC 10004605
97 LƯƠNG ĐỨC CHÍNH 10007342
98 NGUYỄN QUYẾT QUÝ DŨNG 10008278
99 ĐỖ PHÙNG ĐỨC HIỆP 11001090
100 ĐINH QUANG PHÚC 11001247
101 NGUYỄN ĐỨC LỢI 11001652
102 NGUYỄN VĂN SƠN 11002336
103 LƯU TUẤN DŨNG 12000142
104 NGUYỄN ĐỨC HẢI 12000220
105 NGUYỄN NGỌC TÙNG 12000801
106 HOÀNG LÊ DƯƠNG 12001306
107 HÀ VĂN HUY 12001441
108 LƯƠNG VIỆT HƯNG 12001463
109 LÀNH ĐÌNH LƯƠNG 12001558
110 LA HỮU PHƯỚC 12001684
111 NGUYỄN XUÂN THÁI 12001735
112 PHÙNG ĐỨC TOÀN 12001809
113 PHÙNG VĂN TUẤN 12001859
114 ĐINH TÙNG DƯƠNG 12002614
115 DƯƠNG TRỌNG THẮNG 12002943
116 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 12004339
117 MA THANH PHONG 12005306
118 TRƯƠNG MINH DŨNG 12005616
119 VŨ MẠNH DŨNG 12007661
120 NGUYỄN ANH KHUYẾN 12007813
121 LÝ HỒNG VIỆT 12010656
122 LÂM TUẤN NGHĨA 12011009
123 NGUYỄN PHAN THẾ ANH 12012505
124 HOÀNG ĐỨC TUẤN 12013155
125 HÀ QUANG THÀNH 12014015
126 BÙI ĐỨC HOÀNG 13001938
127 TRẦN DUY MẠNH 13002053
128 BÙI ĐĂNG CƯỜNG 13002728
129 NGUYỄN BÁ KHÁNH 13005179
130 LƯU ANH TUẤN 13007800
131 LÙ TRUNG SƠN 14000456
132 VŨ MINH ĐỨC 14001247
133 ĐINH MINH QUÂN 14001757
134 LÒ VĂN THẮM 14002135
135 TÒNG VĂN BÌNH 14003108
136 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 14005897
137 HỜ QUỐC BÌNH 14010221
138 NGUYỄN SƠN HẢI 15000650
139 TẠ QUANG NGỌC 15000901
140 BÙI TUẤN KHANH 15001367
141 ĐINH HOÀNG ANH MINH 15001426
142 HÀ ĐỨC HUY 15003195
143 VŨ THÀNH ĐẠT 15004874
144 NGUYỄN ANH ĐỨC 15004879
145 NGUYỄN HUY MẠNH 15005039
146 NGUYỄN TIẾN THÀNH 15006311
147 TRẦN TRUNG HẬU 15006825
148 NGUYỄN TUẤN ANH 15007252
149 NGUYỄN TRÍ HIẾU 15007336
150 NGUYỄN MINH KHOA 15007376
151 NGUYỄN MINH HIỂN 15007617
152 VĂN THẾ HOÀNG 15007643
153 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 15007675
154 PHẠM NGỌC SƠN 15007775
155 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 15007788
156 NGUYỄN TUẤN MINH 15009659
157 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 15009694
158 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 15009832
159 TRẦN HOÀNG VƯƠNG 15009853
160 NGUYỄN HỒNG ANH 15010149
161 LÊ NGỌC HÂN 15010551
162 NGUYỄN BÁ HOÀNG 15010580
163 LÊ HỒNG SƠN 15010764
164 PHẠM QUANG TÂN 15010770
165 NGUYỄN NGỌC THẠCH 15010771
166 NGUYỄN VIỆT DŨNG 15011209
167 PHẠM TRUNG DŨNG 15011210
168 NGUYỄN QUỐC ANH 15011455
169 LÊ MẠNH QUÂN 15012157
170 TRẦN ĐĂNG VIỆT 15012857
171 HÀ TUẤN SỸ 15013637
STT HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH
172 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 15014331
173 NGUYỄN CHÍ THANH 15014451
174 HẠ VĂN LONG 16000783
175 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 16004558
176 BÙI VĂN CHIẾN 16007130
177 ĐÀO MINH ĐỨC 16007222
178 BÙI ĐÌNH GIÁP 16007235
179 KIM ĐÌNH HIẾU 16007290
180 NGUYỄN VĂN LỰC 16007457
181 TRẦN THANH NGÀ 16007507
182 ĐỖ TRẦN LONG 16008753
183 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 16010847
184 TẠ NGỌC HƯNG 16010927
185 LÊ NGUYỄN TRỌNG TRINH 16011068
186 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 16013512
187 ĐỖ TUẤN ANH 16013681
188 HOÀNG VŨ HẢI ĐĂNG 16013737
189 NGUYỄN VĂN GIÁP 17001399
190 HOÀNG THÁI SƠN 17002482
191 ĐOÀN SƠN TÙNG 17007742
192 ĐINH DANH VƯƠNG 17008196
193 NGUYỄN VĂN MẠNH 17014054
194 LỤC XUÂN HIẾU 17014411
195 NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN 17014747
196 TRƯƠNG TRUNG ĐỨC 17015406
197 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 18000061
198 NGUYỄN MẠNH DŨNG 18000062
199 NÔNG VĂN HUY 18000180
200 HÀ VĂN KHƯƠNG 18000210
201 HOÀNG LÂM TÙNG 18000895
202 NGÔ TRƯỜNG GIANG 18001173
203 PHẠM THANH LONG 18001428
204 HOÀNG VIỆT HÙNG 18004013
205 ĐỖ SĨ CƯỜNG 18006943
206 KIỀU QUANG CHÍNH 18008730
207 NGUYỄN NGỌC HÂN 18008814
208 NGUYỄN QUANG BÁCH 18010165
209 NGUYỄN VĂN HÙNG 18015505
210 NGUYỄN XUÂN QUÂN 18015636
211 VŨ TRÍ BỪNG 18016065
212 LÊ HUY HOÀNG 18018819
213 NGUYỄN ĐỨC TÚ 18019192
214 NGUYỄN TRUNG HIẾU 19001158
215 CAO VĂN THẮNG 19003833
216 NGÔ THẾ THẮNG 19004509
217 CHU VĂN TUÂN 19004583
218 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 19005438
219 NGUYỄN VIỆT QUỐC 19007088
220 NGUYỄN VĂN HOÀNG 19008152
221 TRẦN QUỐC KHÁNH 19008945
222 NGUYỄN VĂN HIẾU 19011406
223 VŨ XUÂN TÙNG 19012588
224 NGUYỄN THẾ MẠNH 19013014
225 ĐẶNG SỸ MINH 19013623
226 PHẠM BÁ CHUNG 21003067
227 NGUYỄN HỒNG PHONG 21005110
228 VŨ THẾ SƠN 21005750
229 MẠC TRÍ THỨC 21008649
230 TRẦN VĂN GIANG 21010796
231 KHỔNG VŨ MINH HOÀNG 21014556
232 ĐÀO VĂN CƯỜNG 21015947
233 LƯU CAO HOÀNG 21016664
234 ĐỖ VĂN QUYẾT 21016781
235 ĐÀO QUANG HUY 22002135
236 MẠCH VĂN ĐẠT 22003592
237 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 22003599
238 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 22005092
239 ĐÀO NHẬT QUANG 22005931
240 NGUYỄN DUY KHIÊM 22007415
241 NGUYỄN QUANG HUẤN 22009446
242 NGUYỄN ĐĂNG TÂN 22009601
243 LÊ HOÀNG ĐỊNH 22009857
244 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 22010152
245 NGUYỄN THÀNH NAM 23000280
246 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 23000582
247 VŨ SỸ ĐẠI AN 23001227
248 NGUYỄN QUANG DŨNG 23001263
249 BÙI ANH DƯƠNG 23001268
250 BÙI VĂN SƠN 23001435
251 ĐỖ ANH QUÂN 23002826
252 NGUYỄN TIẾN THÀNH 23002846
253 BÙI VĂN THỈNH 23003243
254 BÙI HUY TUẤN 23003695
255 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 23006630
256 BÙI VINH ANH 23007793
257 PHẠM BÌNH DƯƠNG 23007848
258 BÙI ĐỨC CHÍNH 23008430
259 TRỊNH VIỆT ANH 24000370
260 HOÀNG DUY ANH 24001611
261 KIỀU BẢO LỘC 24002559
262 TRẦN QUANG NGHĨA 24003870
263 CAO VĂN TIÊN 24005063
264 TRẦN VIỆT ANH 25000573
265 TRẦN ĐĂNG HIẾU 25000734
266 LƯƠNG MINH QUÂN 25001053
267 TRẦN NGUYỄN MINH TÙNG 25003446
268 ĐẶNG ĐÌNH VIỆT 25003464
269 TRẦN VĂN CÔNG 25003550
270 NGUYỄN TRỌNG AM 25003991
271 VŨ TRẦN MINH CHÂU 25004048
272 TRẦN VĂN HIẾU 25004185
273 TRẦN ĐÌNH PHÚC 25004438
274 TRẦN ĐÌNH HỶ 25004909
275 ĐOÀN TUẤN PHONG 25005058
276 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 25006277
277 NGUYỄN ANH TUẤN 25006847
278 ĐỖ NGUYỄN NGỌC HÙNG 25007116
279 LẠI NGỌC QUÝ 25007997
280 LƯU QUANG VINH 25008473
281 VŨ QUANG HUY 25009632
282 VŨ NGỌC ĐẠI 25010459
283 NGUYỄN THÀNH TÚ 25010978
284 NGUYỄN VĂN MẠNH 25011440
285 KHỔNG ĐỨC ANH 25012917
286 HOÀNG KHẢ PHONG 25013880
287 ĐẶNG QUANG TRƯỜNG 25014534
288 HOÀNG THÁI ANH 25014618
289 BÙI VĂN BÌNH 25014695
290 ĐÀM HUY HOÀNG 25014906
291 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 25015175
292 HOÀNG DUY BẢO 25015834
293 PHẠM VĂN TRÀ 25016189
294 NGUYỄN VĂN TÙNG 25016231
295 TRẦN THẾ ANH 25016595
296 NGUYỄN PHÚC HÀ 25016747
297 TRẦN QUANG KHÁNH 25016876
298 NGUYỄN VĂN DUY 25017399
299 TRẦN VĂN MINH 25017693
300 PHẠM THANH TÚ 25019313
301 BÙI TUẤN KHANG 26001159
302 NGUYỄN PHÚ ĐẠT 26002649
303 BÙI QUANG ĐỨC 26003386
304 TRẦN MINH PHƯƠNG 26005649
305 NGUYỄN DUY THIÊM 26005751
306 ĐÀO ĐĂNG MINH 26006328
307 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 26007311
308 LÊ XUÂN THỤY 26007749
309 VŨ QUANG MINH 26008946
310 ĐOÀN SỸ THẮNG 26009753
311 NGUYỄN VĂN NAM 26010973
312 PHÙNG NGUYỄN TUẤN VŨ 26011322
313 TRẦN TRÍ DŨNG 26012659
314 HOÀNG TIẾN GIANG 26015556
315 BÙI QUANG LINH 26016490
316 NGUYỄN CHÍ THANH 26016683
317 LÊ HUỲNH ĐỨC 26018440
318 PHẠM ĐỨC TUỆ 26019954
319 VŨ VĂN CẢNH 27002032
320 VŨ MẠNH DŨNG 27002457
321 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 27004037
322 TRỊNH LÊ HOÀNG LONG 27004214
323 PHẠM NGỌC THÂN 27004776
324 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 27005313
325 BÙI NGỌC DŨNG 27005420
326 LÊ VĂN DUY 27005427
327 NGUYỄN TUẤN KHANH 27005529
328 PHÙNG DUY NAM 27005610
329 NGUYỄN VĂN QUANG 27005673
330 PHẠM VĂN AN 27006706
331 TRẦN TIẾN ĐẠT 27006792
332 ĐINH THÀNH NHÂN 27006997
333 HÁN MINH CHÍ 27007223
334 DƯƠNG HỒNG QUANG 27008764
335 NGUYỄN HOÀI NAM 27009256
336 PHẠM QUỐC VIỆT 27009772
337 PHẠM TRUNG ANH 27009817
338 ĐINH VĂN QUANG 27010136
339 NGUYỄN KHÁNH HẢI 27010333
340 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 27010388
341 LƯƠNG VĂN QUYỀN 28002591
342 TRỊNH QUỐC TUẤN 28002699
343 LẠI THẾ TÙNG 28004097
344 PHẠM HỒNG NGUYỄN DUY 28007997
345 ĐỖ HUY TIẾN ANH 28008371
346 CẦM BÁ VƯƠNG 28008792
347 VI VĂN XUÂN 28008800
348 CAO ĐỨC HẢI 28009376
349 PHẠM TRUNG NGUYÊN 28011713
350 BÙI ĐỨC AN 28012013
351 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG HẢI 28013523
352 TRẦN ĐÌNH SƠN 28013762
353 ĐỖ NGUYÊN THUYẾT 28016490
354 ĐỖ VIẾT TÀI 28016906
355 VŨ THẾ TRUNG NGUYÊN 28017634
356 VŨ VĂN PHƯƠNG 28017667
357 DƯƠNG THÀNH NGHĨA 28018505
358 HOÀNG ĐÌNH PHÚC 28020049
359 LÊ VĂN THÁI 28020685
360 HOÀNG NGỌC ANH 28021768
361 PHẠM ĐỨC ANH 28021785
362 NGUYỄN MINH TRÍ 28022264
363 THIỀU VĂN NGUYÊN 28023761
364 NGUYỄN HÙNG MẠNH 28025199
365 NGUYỄN VĂN NAM 28025736
366 NGUYỄN VĂN THÀNH 28025869
367 LÊ ĐÌNH VIỆT 28025982
368 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 28026782
369 NGUYỄN MINH TRUNG 28027037
370 NGUYỄN TẤT ĐÔNG 28027222
371 VŨ ĐỨC LƯƠNG 28029710
372 TRẦN THANH SƠN 28029820
373 HOÀNG VĂN QUANG 28031983
374 LÊ VĂN NAM 28032434
375 PHẠM ANH TUẤN 28033250
376 LÊ THẾ ANH 28033342
377 LÊ SỸ QUỐC HUY 28033642
378 NGUYỄN MINH NGỌC 28033848
379 NGUYỄN VĂN DUY 28034319
380 LÊ TIẾN DŨNG 28036104
381 NGUYỄN VĂN HƯNG 28036296
382 BÙI NGUYỄN CƯỜNG 28036800
383 ĐÀO XUÂN MINH 28037054
384 NGÔ HOÀNG ANH 28037330
385 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 29000485
386 TẠ QUANG SƠN 29000702
387 NGUYỄN VĂN KIÊN 29001311
388 LÊ TÀI LƯƠNG 29001383
389 LA KIÊN CƯỜNG 29004245
390 VI VĂN DƯƠNG 29004260
391 VY HOÀNG BẢO PHÚC 29004402
392 NGUYỄN ANH TÚ 29004489
393 MẠC VĂN PHI 29004668
394 LỮ VĂN LINH 29005772
395 LÊ HẢI MẠNH 29006862
396 HOÀNG MINH HOÁ 29008505
397 NGUYỄN HỮU QUÝ 29010211
398 HỒ XUÂN HIỆP 29010598
399 LẦU BÁ PÓ 29011917
400 NGUYỄN HUY HOÀNG 29012795
401 THÁI VĂN ĐẠT 29013317
402 HOÀNG MINH QUANG 29013640
403 NGUYỄN ĐỨC QUYẾT 29013665
404 NGUYỄN VĂN SƠN 29013686
405 TRẦN DANH CHIẾN 29014837
406 NGUYỄN CẢNH LÂM 29014992
407 PHAN TRỌNG GIA 29015360
408 NGUYỄN TUẤN ANH 29015756
409 PHẠM ĐÌNH LỘC 29016048
410 PHẠM ĐỨC DŨNG 29016423
411 NGUYỄN HỒNG QUÂN 29020148
412 LÊ XUÂN CƯƠNG 29020468
413 PHẠM PHÚC THƯỜNG 29021049
414 HOÀNG NGỌC TUẤN 29021113
415 TRẦN VĂN HỮU 29022342
416 LÊ TRUNG ANH 29023043
417 TRẦN VĂN HIỆU 29023261
418 TRẦN VĂN QUYẾN 29023558
419 ĐẶNG HỮU TUẤN 29023725
420 NGUYỄN VĂN AN 29024410
421 LÊ KHẮC ĐÔ 29024498
422 HOÀNG HỮU SƠN HẢI 29024524
423 NGUYỄN TẤT SÁNG 29024799
424 NGUYỄN THẾ TĨNH 29025907
425 NGUYỄN VĂN BẢO 29025999
426 HOÀNG VĂN CHIẾN 29027238
427 NGUYỄN MẠNH HÙNG 29027427
428 ĐÀO CÔNG THIÊM 29027712
429 NGUYỄN VĂN THIỆN 29027713
430 NGUYỄN TRỌNG THÔNG 29027718
431 NGUYỄN CÔNG DANH 29030682
432 ĐẬU XUÂN HƯNG 29030851
433 NGUYỄN SINH TUẤN 29032431
434 VÕ CÔNG HUY 29032646
435 TRẦN MẠNH TIẾN 29034347
436 BÙI ANH TÀI 29035200
437 LÊ TRỌNG ĐẠT 29035391
438 HỒ XUÂN ANH TÚ 29036330
439 LÊ ĐỨC THỊNH 30000624
440 NGUYỄN VĂN TÀI 30001573
441 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN 30002752
442 PHẠM NGỌC TRƯỜNG 30002896
443 TRẦN ĐẮC HẢI 30003761
444 NGUYỄN VĂN KHÁNH 30004325
445 NGUYỄN VĂN VIỆT 30005331
446 TRẦN HỮU VŨ 30005348
447 LÊ ANH ĐỨC 30005913
448 TRẦN QUỐC QUÂN 30006636
449 NGUYỄN HỮU QUỐC 30006638
450 HỒ TIẾN TUẪN 30006783
451 HỒ QUÝ VỴ 30006823
452 NGUYỄN VĂN CÔNG 30007707
453 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT 30007925
454 PHAN NHẬT TUẤN 30008089
455 PHAN CÔNG KHẢI 30008972
456 NGUYỄN VĂN ANH KIÊN 30009693
457 NGÔ BÁ THUẬT 30009825
458 NGUYỄN THẾ HÙNG 30010134
459 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 30010753
460 TRẦN TUẤN VŨ 30011948
461 PHẠM MINH QUÂN 30012994
462 PHẠM TRẦN DUY KHÁNH 30013473
463 TRẦN NHẬT KHÔI 30013477
464 NGUYỄN DUY KHÁNH 30014046
465 TRẦN ĐỨC THÁI SƠN 30014247
466 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30014480
467 LÊ XUÂN HUY 30014853
468 LÊ HIẾU TRUNG 30015441
469 LÊ ANH TUẤN 30015451
470 PHẠM QUÝ DƯƠNG 30015519
471 NGUYỄN QUÝ DƯƠNG 30016290
472 NGUYỄN ANH TÚ 30016764
473 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 30017074
474 NGUYỄN VĂN DŨNG 30017081
475 ĐINH THANH TOÀN 31000217
476 TRẦN TUẤN TÚ 31002139
477 CAO NGỌC ĐỈNH 31002277
478 NGUYỄN HẢI CHUNG 31005225
479 NGUYỄN SƠN HẢI 31005274
480 ĐẶNG ĐẠI DƯƠNG 31006159
481 PHAN THÀNH LONG 31006857
482 LÊ HỒNG ANH 31008694
483 TRƯƠNG NGỌC HÒA 31008797
484 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 31008807
485 NGUYỄN QUỐC HƯNG 31008825
486 LÊ HÀ QUANG TUẤN 31009070
487 NGUYỄN QUANG BẢO 31009267
488 NGUYỄN VĂN DŨNG 31009298
489 HOÀNG ĐÌNH QUÂN 31009591
490 LÊ VĂN HẬU 31009865
491 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 31010642
492 TRẦN VĂN LÂM 31011012
493 NGÔ VĂN AN 43007613
494 LƯỜNG VĂN ĐỊNH 62000133
495 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 62000410
496 HÀ CHÍ TRUNG 62000748
497 LƯỜNG CHÍ QUANG 62000967
498 QUÀNG VĂN XUẤN 62001079
499 TRẦN VIỆT HÙNG 62001222
500 VÌ VĂN PHÚ 62001319
501 LẦU A ĐANH 62001969
502 LẦU A NHANG 62002125
503 NGUYỄN ĐĂNG BÌNH 62002277
504 LÒ VĂN THÔNG 62003304
505 LÒ VĂN TUẤN 62003340
506 LƯỜNG VĂN KIÊN 62003429
507 NGUYỄN KIM CHÍNH 62004280
508 LÒ TRUNG HIẾU 62004369
509 LÊ ĐĂNG HOÀNG 62004380
510 LƯỜNG VIỆT LONG 62004798
511 LÒ MINH NGỌC 62004830
512 CÀ VĂN QUÂN 62004871
513 MÙA A GÀ 62006191
Đánh giá bài viết
ads