Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2019

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN  HẬU CẦN  NĂM 2019

( Điểm chuẩn vào Học viện kỹ thuật quân sự năm 2019 đã được cập nhật chính xác )

 

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860218 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 23.35 TS mức 23.35 TCP1: Toán ≥8.60

TCP2: Lý ≥7.25

2 7860218 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 21.85 TS mức 23.35 TCP: Toán ≥7.8
3 7860218 Thí sinh Nữ miền Bắc A00, A01 26.35
4 7860218 Thí sinh Nữ miền Nam A00, A01 24.65

 

 

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

ads