ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NĂM 2019

( Điểm chuẩn vào Học viện kỹ thuật quân sự năm 2019 đã được cập nhật chính xác )

 

Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh Thí sinh Nam (cả nước) D01 23.98
2 7220201 Ngôn ngữ Anh Thí sinh Nữ (cả nước) D01 27.09
3 7220202 Ngôn ngữ Nga Thí sinh Nam (cả nước) D01, D02 18.64
4 7220202 Ngôn ngữ Nga Thí sinh Nữ (cả nước) D01, D02 25.78
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Thí sinh Nam (cả nước) D01, D04 21.78
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Thí sinh Nữ (cả nước) D01, D04 25.91
7 7310206 Quan hệ Quốc tế Thí sinh Nam (cả nước) D01 23.54 TS mức 23.54 điểm Ngoại ngữ ≥8.60
8 7310206 Quan hệ Quốc tế Thí sinh Nữ (cả nước) D01 24.61
9 7860231 ĐT Trinh sát Kỹ thuật Nam miền Bắc A00, A01 21.25
10 7860231 ĐT Trinh sát Kỹ thuật Nam miền Nam A00, A01 20.25

 

Đánh giá bài viết
ads