ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NĂM 2019

( Điểm chuẩn vào Học viện kỹ thuật quân sự năm 2019 đã được cập nhật)

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860220 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 24.35
2 7860220 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 22.35
3 7860220 Thí sinh Nữ miền Bắc A00, A01 26.35 TS mức 26.35 điểm toán ≥9,2
4 7860220 Thí sinh Nữ miền Nam A00, A01 25.05

 

 

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

ads