ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN  NĂM 2019

( Điểm chuẩn vào Học viện Phòng không- không quân năm 2019 đã được cập nhật chính xác )

 

Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520120 Ngành kỹ thuật hàng không Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 23.55
2 7520120 Ngành kỹ thuật hàng không Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 20.45
3 7860226 Ngành CHTM PK – KQ & TCĐT -Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.95 TS mức 20.95

TCP1: Toán ≥7.20

TCP2: Lý ≥6.50

4 7860226 Ngành CHTM PK – KQ & TCĐT – Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 15.05

 

 

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

ads