Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2019

( Điểm chuẩn vào Học viện Quân y năm 2019 đang được cập nhật)

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Thí sinh Nam miền Bắc A00
2 7720101 Thí sinh Nam miền Nam A00
3 7720101 Thí sinh Nữ miền Bắc A00
4 7720101 Thí sinh Nữ miền Nam A00
5 7720101 Thí sinh Nam miền Bắc B00
6 7720101 Thí sinh Nam miền Nam B00
7 7720101 Thí sinh Nữ miền Bắc B00
8 7720101 Thí sinh Nữ miền Nam B00

 

ads