Điểm sàn quân đội năm 2021

Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn (ngưỡng đầu vào) tuyển sinh vào đại học Quân sự năm 2021 chi tiết cụ thể như sau:

Chi tiết điểm sàn năm 2021 của 17 Học viện, nhà trường Quân đội như sau:

Điểm sàn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2021

Khối A00:

 

Miền Bắc – Nam: 23

– Nữ:  25,5

Miền Nam – Nam: 21

– Nữ:  23,5

Khối A01

 

Miền Bắc – Nam: 23

– Nữ:  25,5

Miền Nam – Nam: 21

– Nữ:  23,5

 

Điểm sàn Học viện Quân y năm 2021

Khối A00:

 

Miền Bắc – Nam: 22

– Nữ:  22

Miền Nam – Nam: 22

– Nữ:  22

Khối B00

 

Miền Bắc – Nam: 22

– Nữ:  22

Miền Nam – Nam: 22

– Nữ:  22

 

Điểm sàn Học viện Khoa học quân sự năm 2021

Khối A00:

 

Miền Bắc 21
Miền Nam 20
Khối A01

 

Miền Bắc 21
Miền Nam 20
Khối D01 Miền Bắc – Nam: 21

– Nữ:  25

Miền Nam – Nam: 21

– Nữ:  25

Khối D02 Miền Bắc – Nam: 21

– Nữ:  25

Miền Nam – Nam: 21

– Nữ:  25

Khối D04 Miền Bắc – Nam: 21

– Nữ:  25

Miền Nam – Nam: 21

– Nữ:  25

 

Điểm sàn Học viện Hậu cần năm 2021

Khối A00:

 

Miền Bắc 20
Miền Nam 19
Khối A01

 

Miền Bắc 20
Miền Nam 19

 

Điểm sàn Học viện Biên phòng năm 2021

Ngành Biên phòng
Khối A01

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 17
Khối C00 Miền Bắc 18
Miền Nam 17
Ngành Luật
Khối A00

 

Miền Bắc 19
Miền Nam 19

 

Điểm sàn Học viện Phòng không – Không quân năm 2021

Ngành CH tham mưu PKKQ và TCĐT
Khối A00:

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 17
Khối A01

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 17
Ngành Kỹ sư hàng không
Khối A00:

 

Miền Bắc 19,5
Miền Nam 18
Khối A01

 

Miền Bắc 19,5
Miền Nam 18

 

Điểm sàn Học viện Hải quân năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 19
Miền Nam 19
Khối A01

 

Miền Bắc 19
Miền Nam 19

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Chính trị năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 21
Miền Nam 20
Khối C00

 

Miền Bắc 22
Miền Nam 21
Khối D01 Miền Bắc 21
Miền Nam 20

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2021

Khối A00 Miền Bắc 18
Khối A01 Miền Bắc 18

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2021

Khối A00 Miền Nam 18
Khối A01 Miền Nam 18

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 16
Miền Nam 15
Khối A01

 

Miền Bắc 16
Miền Nam 15

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Công binh năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 16
Miền Nam 16
Khối A01

 

Miền Bắc 16
Miền Nam 16

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2021

 

Khối A00

 

Miền Bắc 17,5
Miền Nam 17,5
Khối A01

 

Miền Bắc 17,5
Miền Nam 17,5

Điểm sàn Trường Sĩ quan Không quân năm 2021

Đại học
Khối A00

 

Miền Bắc 17
Miền Nam 17
Khối A01

 

Miền Bắc 17
Miền Nam 17
Cao đẳng
Khối A00

 

Miền Bắc 17
Miền Nam 17
Khối A01 Miền Bắc 17
Miền Nam 17

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 17
Miền Nam 16
Khối A01

 

Miền Bắc 17
Miền Nam 16

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 16
Khối A01

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 16

 

Điểm sàn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2021

Khối A00

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 17
Khối A01

 

Miền Bắc 18
Miền Nam 17

 

Trên đây là bảng chi tiết điểm sàn quân đội năm 2021 chính xác và đầy đủ, qúy phụ huynh và các em thí sinh tra cứu để cân đối nộp phiếu điểm cho phù hợp nhé.

ads