Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của Quân chủng Hải quân.

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 huấn luyện phản công đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 6.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 7.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 8.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 9.

Lực lượng Hải quân đánh bộ bí mật hiệp đồng đánh chiếm bãi đổ bộ tại chân núi Tà Lơn, mở đầu chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng của chế độ Pol Pot. Ảnh: Tư liệu/TTXVN.Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, tháng 1/1979, Hải quân đánh bộ Việt Nam tổ chức chiến dịch hiệp đồng đổ bộ nhiều lực lượng, giải phóng một phần vùng biển Campuchia, cùng bộ binh của Quân đoàn 2 tiến đánh giải phóng cảng Kampong Som và cảng Ream, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng hải quân địch, tạo thuận lợi cho các đơn vị quân tình nguyện phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công tiêu diệt địch giành thắng lợi, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 10.

Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 11.

Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 12.

Lực lượng Hải quân đánh bộ hiệp đồng đổ bộ với nhiều lực lượng trong chiến dịch đổ bộ Tà Lơn, tiến đánh giải phóng cảng Kampong Som và cảng Ream, mở đầu cho công cuộc giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot, tháng 1/1979. Ảnh: TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 13.

Hải quân đánh bộ – lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ luôn phát huy truyền thống anh hùng, ngày đêm luyện tập, sử dụng thành thạo nhiều loại trang bị, vũ khí mới, nâng cao sức mạnh chiến đấu và hiệp đồng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 14.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 15.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 16.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 17.

Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Hải quân đánh bộ - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam - Ảnh 18.

Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Загрузка...