chuẩn bị nhập hoc quân đội

Xác nhận nhập học lục quân 2 2022

a) Đào tạo đại học quân sự, đại học ngành quân sự cơ sở

Từ ngày 18/9/2022 đến 17 giờ ngày 30/9/2022: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (thí sinh không gửi Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về Trường).

b) Đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở

Những thí sinh chưa gửi Bản chính “Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022” thì phải gửi về Trường trước 17 giờ ngày 30/9/2022 theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh, Ban Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để xác nhận nhập học.

Chú ý: Thí sinh không xác nhận nhập học đồng nghĩa với từ chối nhập học, Nhà trường sẽ không tiếp nhận vào đào tạo.

Hồ sơ nhập học lục quân 2 2022

a) Đại học quân sự

– Bản chính Giấy báo nhập học;

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

– Bản chính Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2022;

– Học bạ THPT hoặc BTVH (bản chính và bản phô tô công chứng);

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2022 (photo công chứng);

– Sổ hộ khẩu (photo công chứng), giấy khai sinh (bản sao);

– Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đoàn viên);

– Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên);

– Hồ sơ quân nhân, giấy giới thiệu cung cấp tài chính, sổ quân trang, quân tư trang (đối với quân nhân);

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (photo công chứng);

– Tư trang cá nhân (đối với thanh niên) dùng trong thời gian chờ cấp quân trang.

b) Đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

– Giấy báo nhập học (bản chính);

– Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (bản chính đối với đại học quân sự cơ sở);

– Bản chính Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2022;

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVH (photo công chứng);

– Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đoàn viên);

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (photo công chứng);

– Tư trang cá nhân.

THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬP HỌC

  1. Đại học quân sự:
    a) Thời gian nhập học: Ngày 01 tháng 10 năm 2022.
    b) Địa chỉ nhập học: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Điện thoai: 069.681.214.
  2. Đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:
    a) Thời gian nhập học: Ngày 01 tháng 10 năm 2022.
    b) Địa chỉ nhập học: Tại trường Quân sự Quân khu 5, 7, 9

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ TRƯỜNG SQLQ2

ads