chuẩn bị nhập hoc quân đội

Xác nhận nhập học Học viện Biên phòng năm 2022

Xác nhận nhập học trực tuyến

– Từ ngày 18/9/2022 đến trước 17h00 ngày 30/9/2022: Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xem hướng dẫn xác nhận nhập học).

– Sau khi xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN, thí sinh liên hệ trực tiếp với Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để nhận GIẤY BÁO NHẬP HỌC và làm các thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định.

– Thời gian nhập học: Từ 07h00 đến 16h00 ngày 01/10/2022.

– Địa điểm nhập học: Học viện Biên phòng (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Trong thời gian xác nhận nhập học trực tuyến, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc theo số điện thoại: 0984.987.789 để được hướng dẫn./.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HV Biên phòng 

Đánh giá bài viết
ads