chuẩn bị nhập hoc quân đội

Xác nhận nhập học Học viện Hải quân năm 2022

Xác nhận nhập học trực tuyến

– Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022: Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên hệ thống của Bộ Giáo dục – Đào tạo (Xem hướng dẫn xác nhận nhập học).

– Sau khi xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN, thí sinh liên hệ trực tiếp với ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để nhận GIẤY BÁO NHẬP HỌC và làm các thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định.

– Thời gian nhập học: Từ 07h30 ngày 02 tháng 10 năm 2022.

– Địa điểm nhập học: Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân, Cổng số 2, đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian xác nhận nhập học trực tuyến, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc theo số điện thoại: 069.754.636 – 0984.166.606 để được hướng dẫn 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Đánh giá bài viết
ads