Website các trường quân đội
Website các trường quân đội

Để thuận tiện cho các em tra cứu, Admin đã tổng hợp List website các Trường quân đội phục vụ tra cứu thông tin về công tác tuyển sinh các trường nhé

Chi tiết Website các trường: 

* Học viện Kỹ thuật quân sự

Website: mta.edu.vn

* Học viện Khoa học quân sự

Website: http://hvkhqs.edu.vn/

* Học viện Quân y

Website: http://www.hocvienquany.vn/

* Học viện Phòng không – Không quân

Website: hocvienpkkq.com

* Học viện Hải quân

Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn/

* Học viện Biên phòng

Website: http://www.hvbp.edu.vn/

* Học viện Hậu cần

Website: http://hocvienhaucan.edu.vn/ 

* Trường Sĩ quan Lục quân 1

Website:http://sqlq1.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Lục quân 2

Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Chính trị

Website: daihochinhtri.edu.vn

* Trường Sĩ quan Công binh

Website: http://www.tsqcb.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Thông tin

Website: https://tcu.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Pháo binh

Website:  http://tsqpb.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Không quân

Website:  http://tsqkq.edu.vn/

* Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp

Website: https://siquantangthietgiap.vn/

* Trường Sĩ quan Đặc công

Website: http://tsqdc.edu.vn

* Trường Sĩ quan Phòng hóa

Website: http://www.siquanphonghoa.edu.vn/

 

 

Đánh giá bài viết
ads