Quân khu 1 gồm mấy tỉnh, tìm hiểu về quân khu 1

Quân Khu 1 là gì?

Quân khu 1 là đơn vị quân sự cấp quân khu, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vùng sáu tỉnh phía Đông Bắc Việt Nam là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đặt tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Quân khu 1 gồm mấy tỉnh?

Như  chúng ta đã biết , Quân khu 1 đóng quân và quản lý  khu vực phía Đông Bắc Việt Nam bao gồm 6 tỉnh là Lạng SơnCao BằngBắc GiangBắc KạnBắc Ninh và Thái Nguyên.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1: Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống

Cơ quan trực thuộc Quân khu

 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Phòng Tài chính
 • Phòng Khoa học Quân sự
 • Phòng Thông tin Khoa học quân sự
 • Phòng Điều tra hình sự
 • Phòng Thi hành án dân sự
 • Bộ Tham mưu
 • Cục Chính trị
 • Cục Hậu cần
 • Cục Kỹ thuật

Đơn vị trực thuộc Quân khu

 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
 • Sư đoàn Bộ binh 3 – Sao Vàng- Lạng Giang, Bắc Giang
 • Sư đoàn bộ binh 346 – Tân Trào- Phú Lương, Thái Nguyên
 • Sư đoàn KTQP 338-  Lộc Bình, Lạng Sơn-  Cao Lộc, Lạng Sơn
 • Sư đoàn KTQP 799 – Bảo Lâm, Cao Bằng
 • Lữ đoàn Pháo binh 382 – Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên
 • Lữ đoàn Phòng không 210 – Thành phố Thái Nguyên
 • Lữ đoàn Công binh 575 – Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
 • Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 409 – Yên Thế, Bắc Giang
 • Lữ đoàn Thông tin 601 –  Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
 • Trường Quân sự Quân khu 1 – Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
 • Trường Cao đẳng nghề số 1 – Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 – Lục Ngạn, Bắc Giang
 • Công ty Việt Bắc – Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xem thêm:

Nguồn: Sưu tầm và wikipedia

ads