Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Vậy quân nhân và sĩ quan quân đội nhân dân bao gồm những đối tượng nào?

1. Khái niệm quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân nhân là một thuật ngữ gọi chung cho những người phục vụ trong Lực lượng vũ trang của một quốc gia nói chung, trong một đơn vị quân đội nói riêng. Danh xưng này không được áp dụng cho bên Công an, Cảnh sát hay người phục vụ trong ngành An ninh và Quân Đội.

Theo quy định tại Điều 1 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, sửa đổi, bổ sung năm 2008 thì sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng. Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng nhận sĩ quan do Chính phủ quy định.

2. Phân loại quân nhân

Quân nhân  trong quân  đội được  chia thành:

  • Sĩ quan
  • Quân nhân chuyên nguyện
  • Hạ sĩ quan, Binh sĩ

Ngoài ra trong quân đội còn có Công chức quốc phòng và công nhân viên quốc phòng

quân nhân bảo vệ tổ quốc

3. Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Về phân loại sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định tại Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2008.

+ Sĩ quan biệt phái là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội.

+ Ngạch sĩ quan dự bị là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ

+ Sĩ quan chỉ huy, tham mưu là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng về quân sự.

+ Sĩ quan chính trị là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.

+ Sĩ quan hậu cần là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.

+ Sĩ quan kỹ thuật là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị.

+ Sĩ quan chuyên môn khác là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan như sĩ quan biệt phái, sĩ quan chỉ huy, sĩ quan chính trị, sĩ quan hậu cần,…

Chi tiết về sĩ quan, trần quân hàm xem tại đây

Xem thêm : Quy định chế độ nghỉ của Sĩ quan

lễ duyệt binh qua lễ đài
lễ duyệt binh qua lễ đài

4. Quân nhân chuyên nghiệp

Về phân loại quân nhân theo quy định tại Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng năm 2015

+ Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

+ Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

+ Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này.

5. Hạ sĩ quan, Binh sĩ quân đội

Hạ sĩ quan, Binh sĩ (hay thường gọi là chiến sĩ) Quân đội nhân dân Việt Nam là quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự có quân hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất , Binh nhì.

 

TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI /Tổng hợp

ads