Thời gian sơ tuyển tuyển sinh quân đội năm 2019

Theo quy định của  Bộ Quốc phòng’

Thời gian sơ tuyển tuyển sinh quân đội năm 2019

* Thời gian tổ chức sơ tuyển và đăng ký dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia như sau:

  1. a) Thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 hằng năm;
  2. b) Thí sinh đăng ký dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hằng năm, các đơn vị, địa phương tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào 2 đợt:

  1. a) Đợt 1: Vào tuần 3 và tuần 4 tháng 3;
  2. b) Đợt 2: Vào tuần 2 tháng 4.

Như vậy , Năm 2019 các địa phương sẽ tiến hành khám sơ tuyển cho thí sinh tham sự xét tuyển vào các nhà trường quân đội vào thời gian cục thể như sau:

Đợt 1: Từ  11-24/3/2019

Đợt 2: Từ 08-14 /4/ 2019

thời gian sơ tuyển quân đội 2019

Tuyển sinh Quân đội xin thông tin đến quý phụ huynh và thí sinh được biết để chủ động đến khám sơ tuyển.

Địa điểm sơ tuyển: Tại Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Lưu ý: để đảm bảo kịp thời gian, phụ huynh và học sinh nên chủ động liên hệ với Hội đồng tuyển sinh quân sự địa phương để nắm thời gian và tham gia sơ tuyển đúng quy định

Đánh giá bài viết
ads