Thủ tục cần thiết nhập học quân đội năm 2019

0
2477
Thủ tục nhập học quân đội năm 2019

Địa điểm nhận giấy báo nhập học: Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (nơi nhận thông báo kết quả sơ tuyển).

Do vậy các thí sinh nên chủ động liên hệ để chủ động trong công tác chuẩn bị nhập học

(xem thêm 1 số điểm lưu ý cuối bài)

Dưới đây là một số thủ tục thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học vào các nhà trường cụ thể, Thí sinh cần đọc chậm, cụ thể và chuẩn bị chu đáo:

Thủ tục nhập học Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính).
 2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có).
 3. Học bạ trung học phổ thông (bản chính và bản photo).
 4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản chính và bản photo).
 5. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
 6. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên).
 7. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên) làm tại Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện.
 8. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.
 9. Nếu là quân nhân: + Giấy giới thiệu cung cấp tài chính. + Sổ quân trang. + Hồ sơ quân nhân.
 10. Thí sinh phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm từ trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên) như sau:
 • Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng và kết quả điện tim.
 • Kết quả xét nghiệm giang mai, kết quả xét nghiệm HIV, ma túy.
 • Kết quả xét nghiệm Protein và đường nước tiểu.

Thủ tục nhập học Học viện Quân Y năm 2019

 1. Đơn xin vào học (khi nhập học sẽ được phát)
 2. Giấy báo nhập học (bản chính);
 3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
 4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 9/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
 8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 10. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 11. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
 • Điện tim;
 • Xét nghiệm giang mai, HIV, ma tuý
 • Xét nghiệm Protein và đường nước tiểu.

Thủ tục nhập học Học viện Khoa học quân sự năm 2019

Khi đến nhập học, các tân học viên phải nộp đủ các giấy tờ sau (Học viện chỉ tiếp nhận các học viên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng):

 1. Đơn xin vào học (thực hiện khi đến nhập học)
 2. Giấy báo nhập học (bản chính)
 3. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (mang theo bản chính để đối chiếu) (nếu có): Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận được hưởng chế độ thương binh, Quyết định cử đi học hoặc xuất ngũ (đối với quân nhân)…
 4. Bản sao công chứng các loại giấy tờ (mang theo Bản chính để đối chiếu): Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2019); Chứng  minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy khai sinh.
 5. Hồ sơ đảng viên hoặc sổ đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên). Nội dung ghi chuyển sinh hoạt về Học viện KHQS
 6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên)
 7. Hồ sơ quân nhân, Giấy giới thiệu cung cấp tài chính, Sổ quân trang (nếu là quân nhân tại ngũ)

* Chú ý:

 1. Những thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội trúng truyển, trong hồ sơ nhập học ngoài phiếu khám sức khoẻ (đã làm từ lúc sơ tuyển) phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm từ trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên) như sau:
 • Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng; điện tim;
 • Kết quả xét nghiệm HIV, ma túy;
 • Kết quả xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT), chức năng thận (Ure, Creatinin);
 • Kết quả xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose) và siêu âm tổng quát ổ bụng.
 1. Học viện không tiếp nhận các thí sinh sau:
 • Chưa là đoàn viên thanh niên CS HCM (nếu là quân nhân).
 • Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.
 • Đến chậm so với thời gian quy định.
 • Không đủ sức khỏe theo qui định của Bộ Quốc phòng

Thủ tục nhập học Học viện Hậu cần năm 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính);
 2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
 3. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 4. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 5. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 6. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 9/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
 7. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 8. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 9. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 10. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam);
 11. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
 • Điện tim;
 • Xét nghiệm HIV, ma tuý;
 • Xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT);
 • Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin);
 • Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose)
 • Siêu âm tổng quát ổ bụng.

Thủ tục nhập học Học viện Hải quân năm 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính);
 2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
 3. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 4. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 5. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 6. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 9/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
 7. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 8. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 9. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 10. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam);
 11. 04 ảnh 4×6 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký sơ tuyển
 12. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
 • Điện tim;
 • Xét nghiệm giang mai, HIV, ma tuý;
 • Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose)

Thủ tục nhập học Học viện Biên Phòng năm 2019

 

Thủ tục nhập học Học viện PK-KQ 2019

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan chính trị năm 2019

1. Giấy báo nhập học (bản chính);
2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
3. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
4. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
5.  Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
6. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 8/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
7. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
8. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
9. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
10.  Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam);
11. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm từ trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
– Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
– Điện tim;
– Xét nghiệm HIV, ma tuý;
– Xét nghiệm máu chức năng gan (SGOT, SGPT);
– Xét nghiệm máu chức năng thận (Ure, Creatinin);
– Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose);
– Siêu âm tổng quát ổ bụng

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan lục quân 1 năm 2019

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan lục quân 2 năm 2019

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan công binh năm 2019

      Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Thí sinh phải chuẩn bị đúng, đủ các loại giấy tờ và các loại xét nghiệm mà Nhà trường đã thông báo trong giấy báo nhập học và 2 túi hồ sơ (1 túi hồ sơ đựng hồ sơ nhập học và 1 túi hồ sơ đựng hồ sơ sức khỏe). Bên ngoài túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ thông tin cá nhân.

– Túi 1 (hồ sơ nhập học): Đựng toàn bộ hồ sơ nhập học được xếp theo thứ tự từ 1 đến 14.

– Túi 2 (hồ sơ sức khỏe): Đựng toàn bộ các loại xét nghiệm.

    Bước 2. Nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận

Thí sinh kiểm tra trong danh sách các bàn tiếp nhận xem mình thuộc bàn tiếp nhận số mấy (bàn 1, bàn 2 hay bàn 3) sau đó nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận rồi về vị trí ngồi chờ, đợi cán bộ tiếp nhận gọi tên.

      Bước 3. Bàn giao hồ sơ

Khi được gọi đến tên, thí sinh lên bàn tiếp nhận bàn giao hồ sơ trúng tuyển theo yêu cầu của cán bộ tiếp nhận.

Trường hợp nếu thiếu hoặc sai sót phải phối hợp với cán bộ tiếp nhận và Ban Tiếp nhận để giải quyết.

  Bước 4. Bàn giao hồ sơ sức khỏe

Sau khi thí sinh nộp xong hồ sơ nhập học thì nộp hồ sơ sức khỏe theo trình tự như hồ sơ nhập học (tiếp nhận hồ sơ sức khỏe ở bàn 4 và bàn 5).

      Bước 5. Chụp hình thẻ

Sau khi thí sinh nộp xong hồ sơ sức khỏe thì tiến hành chụp hình thẻ.

      Bước 6. Về đơn vị

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thí sinh về vị trí ngồi chờ, đợi cán bộ quản lý tổ chức đưa thí sinh về đơn vị, bố trí nơi ở.

HỒ SƠ NHẬP HỌC (túi 1)

 1. Đơn xin vào học (tải tại đây).
 2. Giấy báo nhập học (bản chính).
 3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có, bản chính + bản photo công chứng).
 4. Học bạ trung học phổ thông (bản chính + bản photo công chứng).
 5. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2019 (bản chính + bản photo công chứng).
 6. Giấy khai sinh (bản sao).
 7. Hộ khẩu của thí sinh khu vực miền Nam (bản chính + bản photo công chứng).
 8. Chứng minh thư nhân dân (bản chính + bản photo công chứng).
 9. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên).
 10. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên).
 11. Giấy giới thiệu cung cấp tài chính (nếu là quân nhân tại ngũ).
 12. Sổ quân trang (nếu là quân nhân tại ngũ).
 13. Hồ sơ quân nhân (nếu là quân nhân tại ngũ).
 14. Giấy báo kết quả sơ tuyển (bản chính, dấu đỏ).

HỒ SƠ SỨC KHỎE (túi 2)

      Những thanh niên trúng tuyển, trong hồ sơ nhập học phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm từ trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên) như sau (các loại xét nghiệm phải có dấu đỏ của trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên):

 •  Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng và kết quả điện tim;
 • Kết quả xét nghiệm giang mai, kết quả xét nghiệm HIV, ma túy;
 • Kết quả xét nghiệm Protein và đường nước tiểu.

    Nhà trường chỉ tiếp nhận các học viên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

 • Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;
 • Đến chậm so với thời gian quy định;
 • Không đủ sức khỏe theo qui định của Bộ Quốc phòng;
 • Kê khai không đúng đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên;
 • Không qua sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Công binh;
 • Chưa là đoàn viên thanh niên CSHCM;

    Giấy báo nhập học Nhà trường đã gửi về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, đơn vị có thí sinh trúng tuyển. Thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019) liên hệ với Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện và tương đương (nơi thí sinh sơ tuyển) để nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học.

Trong quá trình làm công tác chuẩn bị nhập học có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 02743.859.632 hoặc số 0985.52.52.18 (trong giờ hành chính) để được được hướng dẫn, giải đáp.

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan thông tin năm 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính);
 2. Giấy báo  kết quả sơ tuyển 2019
 3. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 4. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 5. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 6. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang (đối với quân nhân tại ngũ);
 8. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 10. 04 ảnh thẻ 3×4
 11. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
 • Điện tim;
 • Xét nghiệm HIV, ma tuý;
 • Xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT);
 • Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin);
 • Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose)
 • Siêu âm tổng quát ổ bụng.

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan pháo binh năm 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính);
 2. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 3. Giấy báo kết quả sơ tuyển 2019
 4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 6. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 7. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 8. Hộ khẩu của thí sinh khu vực miền Nam (bản chính + bản photo công chứng).
 9. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang (đối với quân nhân tại ngũ);
 10. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 11. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 12. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
 • Điện tim;
 • Xét nghiệm HIV, ma tuý;
 • Xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT);
 • Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin);
 • Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose)
 • Siêu âm tổng quát ổ bụng.

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự 2019

 1. Giấy báo nhập học (bản chính).
 2. Hộ khẩu thường trú (01 bản photocoppy kèm theo bản chính để đối chiếu).
 3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên theo đối tượng (01 bản photocoppy – nếu có).
 4. Học bạ trung học phổ thông (01 bản photocoppy).
 5. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản photocoppy) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.
 6. Giấy khai sinh (01 bản sao hoặc 01 bản photocoppy).
 7. Hồ sơ đảng viên (nếu là đảng viên) hoặc sổ đoàn viên (nếu là đoàn viên).
 8. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản photocoppy).
 9. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự.
 10. Nếu là quân nhân đang tại ngũ, cần có thêm:

– Giấy giới thiệu của đơn vị kèm theo hồ sơ quân nhân;

– Giấy giới thiệu cung cấp tài chính và sổ quân trang.

Một số điểm chú ý:

 1. Lệ phí nhập học: 300.000 đ (Ba trăm ngàn đồng chẵn).
 2. Trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

– Chưa là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

– Thiếu một trong các giấy tờ ở mục II hoặc giấy tờ không hợp lệ;

– Đến chậm so với thời gian quy định mà không có lý do chính đáng;

 1. Các bản photocoppy phải được công chứng.
 2. Nhà trường sẽ phúc tra sức khỏe sau khi thí sinh đến nhập học, thí sinh không đủ sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định sức khỏe Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ trả về địa phương hoặc đơn vị của thí sinh theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự – Bộ Quốc phòng.

5. Điện thoại liên hệ: 02839842768, 0967668277 (gặp đ/c Phóng); website: tdnu.edu.vn./.

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan Phòng Hóa năm 2019

 1. Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát);

2. Giấy báo nhập học (bản chính), giấy báo kết quả sơ tuyển (bản chính);

3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);

4. Học bạ Trung học phổ thông (bản chính);

5. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp năm 2018);

6. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

7. Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào);

8. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên;

9. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên);

10. Giấy giới thiệu cung cấp tài chính; sổ quân trang; hồ sơ quân nhân (nếu là quân nhân tại ngũ);

11. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

* Chú ý:

 1. Những thí sinh trúng tuyển, trong hồ sơ nhập học phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm từ Trung tâm y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên) như sau:
 • Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng và kết quả điện tim;
 • Kết quả xét nghiệm giang mai, HIV, ma túy, Protein và đường nước tiểu.
 1. Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:
 • Chưa là Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM;
 • Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;
 • Đến chậm so với thời gian quy định.
 • Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan đặc công năm 2019

1.Giấy báo nhập học (bản chính)
2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có)
3. Học bạ trung học phổ thông (bản chính và bản phô tô có công chứng)
4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2019 ( Bản chính và bản phô tô có công chứng)
5. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)
6. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên)
7. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên)
8. Giấy giới thiệu cung cấp tài chính (nếu là quân nhân tại ngũ)
9. Sổ quân trang (nếu là quân nhân tại ngũ)
10. Hồ sơ quân nhân (nếu là quân nhân tại ngũ)
11. Chứng  minh thư nhân dân.
12. Những thanh niên trúng tuyển, trong hồ sơ nhập học phải có phiếu sức khỏe và đủ các loại xét nghiệm được làm từ trung tâm y tế cấp quận huyện trở lên như sau:
– Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng và kết quả điện tim;
– Kết quả xét nghiệm giang mai, kết quả xét nghiệm HIV, ma túy
– Kết quả xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT), chức năng thận (Ure, Creatinin)
– Kết quả xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose) và siêu âm tổng quát ổ bụng

Trường chỉ tiếp nhận các học viên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng

Quá trình chuẩn bị nếu có gì chưa rõ, chưa hiểu liên hệ Đ/c: Khánh; Số điện thoại: 0989393454 để được hỗ trợ

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan tăng thiết giáp năm 2019

 1. Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát);
 2. Giấy báo nhập học (bản chính), giấy báo kết quả sơ tuyển (bản chính);
 3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
 4. Học bạ Trung học phổ thông (bản chính);
 5. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp năm 2019);
 6. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
 7. Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào) (bản sao có công chứng);
 8. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên;
 9. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên);
 10. Giấy giới thiệu cung cấp tài chính; sổ quân trang; hồ sơ quân nhân (nếu là quân nhân tại ngũ);
 11. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

* Chú ý:

 1. Những thí sinh trúng tuyển, trong hồ sơ nhập học phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm từ Trung tâm y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên) như sau:

– Phim X-Quang chụp tim, phổi thẳng và kết quả điện tim;

– Kết quả xét nghiệm giang mai, HIV, ma túy, Protein và đường nước tiểu.

 1. Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

– Chưa là Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM;

– Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;

– Đến chậm sơ với thời gian quy định.

– Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan không quân năm 2019

 

=================

* MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý CHUNG:

– Mục “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục tại các ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

– Mục Phiếu xét nghiệm sức khỏe: Thí sinh tự làm các xét nghiệm tại Trung tâm y tế cấp huyện (quận) trở lên.

– Thí sinh phải chuẩn bị đủ hồ sơ và nhập học đúng thời gian quy định.

– Những Thí sinh trúng tuyển chủ động liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi thí sinh làm hồ sơ để nhận giấy báo trúng tuyển (Giấy báo nhập học), Lệnh gọi nhập ngũ; làm lý lịch nghĩa vụ quân sự và làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định, tránh để sảy ra sai sót ảnh hưởng đến việc nhập học và quyền lợi của mình.

– Nhà trường sẽ phúc tra sức khỏe sau khi thí sinh đến nhập học, thí sinh không đủ sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định sức khỏe Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ trả về địa phương hoặc đơn vị của thí sinh theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự – Bộ Quốc phòng.

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI