thu tuc, giay to nhap hoc quan doi

Địa điểm nhận giấy báo nhập học:

Ban chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (nơi nhận thông báo kết quả sơ tuyển).

Do vậy các thí sinh nên chủ động liên hệ để chủ động trong công tác chuẩn bị nhập học

(xem thêm 1 số điểm lưu ý cuối bài)

Dưới đây là một số thủ tục thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học vào các nhà trường cụ thể, Thí sinh cần đọc chậm, cụ thể và chuẩn bị chu đáo:

Thủ tục nhập học Học viện Kỹ thuật quân sự

Sẽ có thông báo trong giấy báo nhập học

Thủ tục nhập học Học viện Quân Y

 1. Đơn xin vào học (khi nhập học sẽ được phát)
 2. Giấy báo nhập học (bản chính);
 3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
 4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
 5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
 7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 9/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
 8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
 10. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
 11. Phải có đủ các xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
 • Phim X-quang chụp tim phổi thẳng; điện tim;
 • Xét nghiệm giang mai, HIV, ma tuý ( đã làm lúc sơ tuyển)
 • Xét nghiệm Protein và đường nước tiểu.
 • Kết quả xét nghiệm virus viêm gan B

Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

 • Chưa là Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM;
 • Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;
 • Đến chậm so với thời gian quy định.
 • Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng

Thủ tục nhập học Học viện Khoa học quân sự

Khi đến nhập học, các tân học viên phải nộp đủ các giấy tờ sau (Học viện chỉ tiếp nhận các học viên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng):

1. Giấy báo nhập học (bản chính);

2. Bản chính Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2020 (đối với các thí sinh KHÔNG sơ tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự);

3. Giấy chứng nhận được hưởng đối tượng ưu tiên (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020);

5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh ngoài Quân đội);

7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 10/2020 (đối với quân nhân tại ngũ);

8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);

10. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

11. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên theo hộ khẩu);

12. Hồ sơ sức khỏe nhập học:

– Đối với quân nhân: Đi khám tại các Bệnh viện Quân khu hoặc tương đương trở lên.

– Đối với thí sinh là thanh niên ngoài quân đội: Tự làm hồ sơ sức khỏe tại các trung tâm y tế cấp huyện trở lên. Hồ sơ gồm: Ảnh 4×6 (để dán vào Tờ khai lúc khám phúc tra sức khỏe khi nhập học); Phim X-quang chụp tim phổi thẳng; Điện tim; Siêu âm bụng tổng quát; Xét nghiệm HIV, ma tuý; Xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT); Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin); Xét nghiệm virus viêm gan B (HBsAg); Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose).

* LƯU Ý:

– Mục 6 “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục tại các ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

– Mục 9: Thí sinh là đoàn viên trong Sổ đoàn ghi chuyển sinh hoạt về Học viện Khoa học Quân sự. Thí sinh là đảng viên làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng
(Ô số 1 ghi: Kính gửi: Đảng bộ Học viện Học viện Khoa học Quân sự; Ô số 3 ghi: Kính chuyển: Đảng ủy Học viện Khoa học Quân sự).

– Thí sinh phải chuẩn bị đủ hồ sơ và nhập học đúng thời gian quy định.

– Học viện chỉ tiếp nhận các học viên đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Những trường hợp khai man hồ sơ, hoặc có đơn thư tố cáo, Học viện sẽ chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật hiện hành.

– Thí sinh mang theo các loại văn bản gốc để đối chiếu với bản sao công chứng theo quy định. Để tránh thất lạc, sau khi nhập học xong, thí sinh gửi lại bản gốc cho gia đình cất giữ. Riêng bản gốc CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN hoặc THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, thí sinh giữ lại để mang theo khi đi khám phúc tra sức khỏe tại Bệnh viện 354.

Thí sinh nên chuẩn bị các dụng cụ cá nhân thiết yếu và KHÔNG NÊN mang theo nhiều quần áo dân sự vì sẽ được phát quân tư trang, quân phục khi nhập học.

– Hội đồng Tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự sẽ tổ chức công tác hậu kiểm theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng năm 2020.

* Học viện không tiếp nhận các thí sinh sau:

– Chưa là đoàn viên thanh viên CS HCM (Nếu là quân nhân)

– Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.

– Đến chậm so với thời gian quy định.

– Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng./.

Thủ tục nhập học Học viện Hậu cần

1. Giấy báo nhập học (bản chính);

2. Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2020 (bản chính);

3. Giấy chứng nhận được hưởng đối tượng ưu tiên (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020);

5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh ngoài Quân đội);

7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 10/2020 (đối với quân nhân tại ngũ);

8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);

10. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

11. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam);

12. Hồ sơ sức khỏe nhập học:

– Đối với quân nhân: Đi khám tại các Bệnh viện Quân khu hoặc tương đương trở lên.

– Đối với thí sinh ngoài quân đội: Tự làm hồ sơ sức khỏe tại các trung tâm y tế cấp huyện trở lên

– Hồ sơ gồm: Phiếu sức khỏe; Phim X-quang chụp tim phổi thẳng; Điện tim; Siêu âm bụng tổng quát; Xét nghiệm HIV, ma tuý; Xét nghiệm máu chức năng gan (AST, ALT); Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin); Xét nghiệm virus viêm gan B (HBsAg); Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose).

* LƯU Ý:

– Mục 5 “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục tại các ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

– Mục 8: Thí sinh là đảng viên làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng
(Ô số 1 ghi: Kính gửi: Đảng bộ Học viện Hậu cần; Ô số 3 ghi: Kính chuyển: Đảng ủy Học viện Hậu cần).

– Thí sinh phải chuẩn bị đủ hồ sơ và nhập học đúng thời gian quy định.

– Thí sinh mang theo các loại văn bản gốc để đối chiếu với bản sao công chứng theo quy định. Để tránh thất lạc, sau khi nhập học xong, thí sinh gửi lại bản gốc cho gia đình cất giữ. Riêng bản gốc CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN hoặc THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, thí sinh giữ lại để mang theo khi đi khám phúc tra sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105.

– Hội đồng Tuyển sinh Học viện Hậu cần tổ chức công tác hậu kiểm theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng năm 2020./.

Thủ tục nhập học Học viện Hải quân

Thủ tục nhập học Học viện Biên Phòng

 

Thủ tục nhập học Học viện PK-KQ

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan chính trị

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan lục quân 1 

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan lục quân 2

1. Giấy báo nhập học (bản chính);
2. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);
3. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);
4. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
5.  Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông);
6. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 8/2019 (đối với quân nhân tại ngũ);
7. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
8. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
9. Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
10.  Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam);
11. Đối với thanh niên trúng tuyển: Ngoài phiếu sức khỏe phải có đủ các xét nghiệm (được làm từ trung tâm y tế cấp huyện trở lên), gồm:
– Phim X-quang chụp tim phổi thẳng;
– Điện tim;
– Xét nghiệm HIV, ma tuý;
– Xét nghiệm máu chức năng gan (SGOT, SGPT);
– Xét nghiệm máu chức năng thận (Ure, Creatinin);
– Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose);
– Siêu âm tổng quát ổ bụng

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan công binh

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan thông tin

 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan pháo binh 

 1. 1. Giấy báo nhập học đào tạo Sĩ quan Pháo binh cấp phân đội trình độ đại
  học năm 2020 (bản chính).
  2. Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2020 (bản chính).
  3. Giấy chứng nhận được hưởng đối tượng ưu tiên: 01 bản sao công chứng
  và bản gốc để đối chiếu (Nếu có).
  4. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc) hoặc bản chính
  giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020).
  5. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc).6. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên).
  7. Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết
  tháng 10/2020 (đối với quân nhân tại ngũ).
  8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc).
  9. Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên).
  10. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản sao công
  chứng và bản gốc).
  11. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú
  phía Nam từ Quảng Trị trở vào).
  12. Hồ sơ sức khỏe nhập học:
  Thí sinh trúng tuyển, trong hồ sơ nhập học phải có đủ các loại xét nghiệm
  (được làm từ trung tâm y tế cấp quận huyện và tương đương trở lên) như sau:
  Hồ sơ gồm: Phiếu sức khỏe; Phim X-quang chụp tim phổi thẳng; Điện tim;
  Siêu âm bụng tổng quát; Xét nghiệm HIV, ma tuý; Xét nghiệm máu chức năng gan
  (AST, ALT); Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin); Xét nghiệm virus viêm
  gan B (HBsAg); Xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose).
  * LƯU Ý:
  – Mục 6: “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục
  tại các ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).
  – Mục 9: Thí sinh là đảng viên làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng theo
  quy định.
  – Thí sinh phải chuẩn bị đủ hồ sơ và nhập học đúng thời gian quy định.
  – Thí sinh mang theo các loại văn bản gốc để đối chiếu với bản sao công
  chứng theo quy định. Để tránh thất lạc, sau khi nhập học xong, thí sinh gửi lại bản
  gốc cho gia đình cất giữ. Riêng bản gốc CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN hoặc
  THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, thí sinh giữ lại để mang theo khi đi khám phúc tra
  sức khỏe.
  Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Pháo binh tổ chức công tác hậu kiểm
  theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của Bộ
  Quốc phòng năm 2020.
  Mọi vấn đề vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Anh Bình (SĐT: 0989375451)./.

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan đặc công

1.

 

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan tăng thiết giáp 

 

 

Thủ tục nhập học Trường sĩ quan không quân 

Thủ tục nhập học Trường Sĩ quan Phòng Hóa 

Thủ tục nhập học Trường cao đẵng công nghệ và Kỹ thuật ô tô

 

=================

* MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý CHUNG:

– Mục “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục tại các ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

– Mục Phiếu xét nghiệm sức khỏe: Thí sinh tự làm các xét nghiệm tại Trung tâm y tế cấp huyện (quận) trở lên.

– Thí sinh phải chuẩn bị đủ hồ sơ và nhập học đúng thời gian quy định.

Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

 • Chưa là Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM;
 • Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;
 • Đến chậm so với thời gian quy định.
 • Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 

– Những Thí sinh trúng tuyển chủ động liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi thí sinh làm hồ sơ để nhận giấy báo trúng tuyển (Giấy báo nhập học), Lệnh gọi nhập ngũ; làm lý lịch nghĩa vụ quân sự và làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định, tránh để sảy ra sai sót ảnh hưởng đến việc nhập học và quyền lợi của mình.

– Nhà trường sẽ phúc tra sức khỏe sau khi thí sinh đến nhập học, thí sinh không đủ sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định sức khỏe Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ trả về địa phương hoặc đơn vị của thí sinh theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự – Bộ Quốc phòng.

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

ads