tiêu chuẩn sức khỏe quân sự 2024
tiêu chuẩn sức khỏe quân sự 2024

Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2024 sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP, cụ thể sẽ bao gồm các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn riêng.

Tiêu chuẩn sức khỏe chung

Thí sinh Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

Cụ thể:

– Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

– Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

– Khi đã có kết quả phân loại cho từng tiêu chuẩn nêu trên, việc xếp loại sức khỏe loại 1, loại 2 được quy định như sau:

+ Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

Tiêu chuẩn sức khỏe riêng

Tùy theo nhiệm vụ và đặc thù ngành, một số trường có tiêu chí tuyển sinh riêng và thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Quy định về khám sơ tuyển sức khỏe năm 2024

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám sơ tuyển sức khỏe cho thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội hoặc quân nhân các đơn vị đóng quân trên địa bàn; thành phần Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

Hội đồng khám sức khỏe bệnh viện quân y khám sơ tuyển cho thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội trên địa bàn hoặc quân nhân các đơn vị đóng quân trên địa bàn hoặc thuộc tuyến; thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc bệnh viện quân y; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện quân y; Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng là chỉ huy hoặc cán bộ phụ trách công tác kế hoạch tổng hợp của bệnh viện quân y; các ủy viên Hội đồng do các cán bộ, nhân viên của bệnh viện quân y đảm nhiệm. Thành viên Hội đồng bảo đảm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Nội dung khám, tổ chức các phòng khám, quy trình khám sơ tuyển sức khỏe đối với thí sinh dự tuyển tuyển sinh quân sự thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 8 Thông tư 105/2023/TT-BQP; hoàn thiện phiếu sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự theo Mẫu 5 Phụ lục V và thống kê báo cáo theo quy định tại Mẫu 3a Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

(Khoản 1 và khoản 4 Điều 16 Thông tư 105/2023/TT-BQP)

Nhiệm vụ của Hội đồng khám sơ tuyển năm 2024

Hội đồng khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự sẽ có các nhiệm vụ như sau:

– Chịu trách nhiệm về việc khám, phân loại và kết luận sức khỏe cho thí sinh (thanh niên ngoài Quân đội, quân nhân) dự tuyển tuyển sinh quân sự;

– Tổng hợp kết quả khám sức khỏe, bàn giao hồ sơ sức khỏe cho Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện đối với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội tại địa phương hoặc bàn giao cho đơn vị đề nghị khám sơ tuyển đối với thí sinh là quân nhân.

(Khoản 2 Điều 16 Thông tư 105/2023/TT-BQP)

TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI/Tổng hợp

Xem thêm:

 

* từ khóa tìm kiếm:

  • tiêu chuẩn sức khỏe thi quân đội 2024
  • Thông tin tuyển sinh quân đội 2024;
Đánh giá bài viết
ads