Tìm hiểu về Quân khu 4 Việt nam

Quân Khu 4 là gì?

Quân khu 4 là đơn vị quân sự cấp quân khu, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là một trong bảy quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam  có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa bàn các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đặt tại T.P Vinh – Nghệ An

Ngày truyền thống: 15/10/1945

Truyền thống vẻ vang:

Quân khu 4 gồm mấy tỉnh?

Như  chúng ta đã biết, Quân khu 4 đóng quân và quản lý  khu vực phía Bắc Trung bộ Việt Nam bao  gồm 6 tỉnh: Thanh HóaNghệ AnHà TĩnhQuảng BìnhQuảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Cơ quan trực thuộc Quân khu

 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Phòng Tài chính
 • Phòng Khoa học Quân sự
 • Phòng Thông tin Khoa học quân sự
 • Phòng Điều tra hình sự
 • Phòng Thi hành án dân sự
 • Phòng Cứu hộ cứu nạn
 • Phòng Kinh tế
 • Bộ Tham mưu
 • Cục Chính trị
 • Cục Hậu cần
 • Cục Kỹ thuật

Các quân khu hiện tại của Việt Nam

Đơn vị trực thuộc Quân khu

 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Khối các đơn vị trực thuộc

1. Sư đoàn Bộ binh 324

2. Sư đoàn Bộ binh 968

3. Sư đoàn 341

4. Lữ đoàn Công binh 414.

5. Lữ đoàn Thông tin 80.

6. Lữ đoàn Phòng không 283.

7. Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206.

8. Lữ đoàn Pháo binh 16.

9. Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế.

10. Trường Quân sự Quân khu

11. Trường Cao đẳng Nghề số 4

12. Đoàn KTQP 4

13. Đoàn KTQP 5

14. Đoàn KTQP 92

15. Đoàn KTQP 337

Đơn vị trực thuộc Cục

 • Tiểu đoàn Đặc công 31, Bộ Tham mưu
 • Tiểu đoàn TCĐT 97, Bộ Tham mưu
 • Tiểu đoàn Trinh sát 12, Bộ Tham mưu
 • Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu
 • Tiểu đoàn chỉ huy kỹ thuật Pháo binh 52, Bộ Tham mưu
 • Tiểu đoàn Vệ binh 3, Bộ Tham mưu
 • Bảo tàng Quân khu 4, Cục Chính trị
 • Báo Quân khu 4, Cục Chính trị
 • Xưởng in quân khu 4, Cục Chính trị
 • Đoàn an điều dưỡng 41, Cục Chính trị
 • Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần
 • Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần
 • Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần
 • Trung đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần
 • Kho KX3, Cục Hậu cần
 • Kho K51, Cục Hậu cần
 • Kho K55, Cục Hậu cần
 • Kho K1, Cục Kỹ thuật
 • Kho K2, Cục Kỹ thuật
 • Kho K3, Cục Kỹ thuật
 • Kho KX5, Cục Kỹ thuật
 • Kho K830, Cục Kỹ thuật
 • Xưởng X41, Cục Kỹ thuật
 • Xưởng X467, Cục Kỹ thuật

Lịch sử hình thành Quân khu 4

 • Ngày 15/10/1945, thành lập Chiến khu 4 gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
 • Ngày 25/1/1948, Chiến khu 4 đổi thành Liên khu 4.
 • Ngày 03/6/1957, thành lập Quân khu 4. bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 • Ngày 06/4/1966, thành lập Quân khu Trị Thiên.
 • Ngày 6/2/1976, hợp nhất Quân khu 4 và Quân khu Trị Thiên thành Quân khu 4.
 • Ngày 18/4/1976, tỉnh đội Thanh Hóa điều chuyển trở lại Quân khu 4.

Xem thêm:

Nguồn: Tổng hợp

(từ Cổng thông tin điện tử BQP và thư viện Wikipedia)

ads