Chủ Nhật, Tháng Một 29, 2023
ads
Thông tin về nghĩ vụ quân sự năm 2022

Nghĩa vụ quân sự 2022: Thông tin quan trọng cần biết

Kỳ tuyển quân năm 2022 đã tới, sau đây là những thông tin quan trọng trọng của Luật nghĩa vụ quân sự mà mọi...
error: