truong quan doi nao tuyen thi sinh nu 2019

Trường Quân đội nào tuyển  Nữ năm 2019

Theo quy định của Bộ Quốc phòng:

“ Đối tượng Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân

a) Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;

b) Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;

c) Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành Tài chính vào đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần;

d) Trường hợp các ngành thuộc Điểm a, Điểm b và Điểm c của Khoản này được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được tuyển ít nhất 02 thí sinh”

 

Như vậy: Các trường có tuyển nữ bao gồm:

  1. Học viện Quân y: Ngành  Bác sĩ quân y (đại học);   Chỉ tiêu  không quá 10% (XEM CHỈ TIÊU HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2019)
  2. Học viện Khoa học quân sự: Ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ; (XEM CHỈ TIÊU HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NĂM 2019)
  3. Học viện Kỹ thuật quân sự: Ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học ; chỉ tiêu không quá 6% (XEM CHỈ TIÊU HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NĂM 2019)
  4. Học viện Hậu cần: ngành Tài chính; Chỉ tiêu không quá 10%  (XEM CHỈ TIÊU HỌC VIỆN HẬU CẦN NĂM 2019)

* Mỗi ngành tuyển ít nhất 02 thí sinh, do vậy cơ hội vẫn có cho các em nhé, nếu các bạn nữ nào muốn trở thành quân nhân thì đây là cơ hội nè 🙂

 

Xem chi tiết chỉ tiêu 18 trường năm 2019 tại ĐÂY

Đánh giá bài viết
ads