Tuyển sinh Quân đội 2019: Tuyển tất cả bao nhiêu chỉ tiêu ?

Trong kỳ tuyển sinh năm 2019, Khối trường quân đội tuyển 5.520 chỉ tiêu năm 2019

Trong đó, Trường Sĩ quan chính trị có số chỉ tiêu cao nhất – 639, trong khi trường Sĩ quan phòng hóa chỉ tuyển mới 70 sinh viên.

Cụ thể 18 trường quân đội tuyển sinh với chỉ tiêu vụ thể như sau:

Xem chi tiết điều kiện cụ thể từng trường và Các thoogn tin về Tuyển sinh Quân đội năm 2019:
Tất cả Thông tin về Tuyển Sinh Quân đội năm 2019
Đánh giá bài viết
ads