Thông tin cần biết về tuyển sinh vào quân đội năm 2010
Tuyển sinh nữ

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyển sinh quân sự ban hành Công văn 04/TSQS-NT hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2020.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các học viện, trường thực hiện việc đăng ký sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia cho thí sinh có nguyện vọng dùng kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hệ quân sự và xét tuyển trung cấp quân sự vào các trường trong Quân đội, cụ thể như sau:

Về tổ chức sơ tuyển đại học, cao đẳng quân sự

1. Các học viện, trường tuyển sinh (19 trường)

a) Đào tạo đại học quân sự, gồm 17 trường:

– 07 học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Biên phòng, Phòng không Không quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân;

– 10 trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.

b) Đào tạo cao đăng quân sự, gồm 2 trường:

– Trường Sĩ quan Không quân;

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

2. Đối tượng tuyển sinh

a) Đào tạo đại học quân sự

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 năm tuyển sinh (quân nhân nhập ngũ từ năm 2019 trở về trước); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 năm tuyển sinh.

Các đối tượng quy định tại mục này, nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển những trường hợp đủ tiêu chuẩn, nộp cho các trường theo đúng quy trình, nhưng phải bảo đảm đủ quân số thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu;

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế;

– Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân:

+ Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự;

+ Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;

+ Tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành Tài chính vào đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần.

Đối với các ngành được giao tuyển sinh thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 02 thí sinh.

b) Đào tạo cao đẳng quân sự

Đào tạo cao đẳng ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân và đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô: Đối tượng tuyển sinh thực hiện như đào tạo đại học quân sự.

XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2020 TẠI ĐÂY 

ads