Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2019  mà Bộ Quốc Phòng vừa đưa ra có 7 tổ hợp môn xét tuyển.
Theo dự thảo, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ hợp xét tuyển vào các trường khối quân đội năm 2019 gồm:

Những tổ hợp xét tuyển các môn thi vào các trường thuộc khối quân đội năm 2019 :

Tổ hợp Môn
A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
B00 Toán, Hóa, Sinh
C00 Văn, Sử, Địa
D01 Toán, Văn, Tiếng Anh
D02 Toán, Văn, Tiếng Nga
D04 Toán, Văn, Tiếng Trung

 

Danh sách các tổ hợp xét tuyển vào các trường quân đội năm 2019:

Mã trường Trường quân đội Tổ hợp xét tuyển năm 2019
YQH Học viện Quân y A00, B00
BPH Học viện Biên phòng A01, C00
NQH Học viện Khoa học Quân sự D01, D02, D04, A00, A01
LCH Trường Sĩ quan Chính trị A00, C00, D01
KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự A00, A01
HEH Học viện Hậu cần A00, A01
PKH Học viện Phòng không – Không quân A00, A01
HQH Học viện Hải quân A00, A01
LAH Trường Sĩ quan Lục quân 1 A00, A01
LBH Trường Sĩ quan Lục quân 2 A00, A01
TTH Trường Sĩ quan Thông tin A00, A01
DCH Trường Sĩ quan Đặc Công A00, A01
SNH Trường Sĩ quan Công binh A00, A01
VPH Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự A00, A01
TGH Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp A00, A01
KGH Trường Sĩ quan Không quân A00, A01
HGH Trường Sĩ quan Phòng hóa A00, A01
PBH Trường Sĩ quan Pháo binh A00, A01

 

ads