nguyện vọng đăng ký vào quân đội

Xét tuyển vào đại học quân sự đăng ký nguyện vọng nào ??

Theo quy định tại điều 20 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

“- Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyển sinh Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển.”

Như vậy;  Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trong quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.

Các trường sau khi xét tuyển đợt 1, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, các trường chỉ xét tuyển những thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự trường trong quân đội mà không trúng tuyển nguyện vọng 1 và phải đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, tổ hợp môn xét tuyển của trường đăng ký.

Ví dụ:

Em Nguyễn Văn A  vào năm 2019,  muốn đăng ký vào trường SQLQ2 thì không thể đồng thời muốn Đăng ký NV1 vào trường Sĩ quan Thông  tin  hoặc bất kỳ một trường Quân đội  hoặc Công an nào khác (Vì sao như vậy??)

Nhưng em A có thể đăng ký NV2 vào hệ dân sự của các trường trong Quân đội, hoặc Các trường ngoài Quân đội bình thường nhé.

Xem thêm:

Hệ dân sự là gì ?

Hệ Quân sự là gì?

 

 

ads