diem chuan truong si quan chinh trị 2018 - tuyen sinh quan doi
diem chuan truong si quan chinh trị 2018

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị (Đại Học Chính Trị)  năm 2018

Xem diem chuan Truong Si Quan Chinh Tri – Dai Hoc Chinh Tri nam 2018

Điểm chuẩn vào trường Sĩ quan chính Trị năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển  Trường  Sĩ quan chính trị năm 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường Sĩ quan chính Trị năm 2018 là 565 chỉ tiêu.Phương thức xét tuyển của nhà trường dựa  trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT

diem chuan truong si quan chinh trị 2018 - tuyen sinh quan doi
diem chuan truong si quan chinh trị 2018
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Thí sinh Nam miền Bắc C00 25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50.
2 Thí sinh Nam miền Nam C00 24 Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00.
3 Thí sinh Nam miền Bắc A00 18.35 Thí sinh mức 18,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60
4 Thí sinh Nam miền Nam A00 19.65
5 Thí sinh Nam miền Bắc D01 21.05
6 Thí sinh Nam miền Nam D01 19.8

 

Tổng hợp bởi TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

Xem chỉ tiêu Sĩ quan Chính tiêu năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan chính trị 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan chính trị 2019
Đánh giá bài viết
ads