so tuyen tuyen sinh quan doi can lam gi

Câu hỏi: Thí sinh tham gia sơ tuyển phải làm gì?

Trả lời:
Khi tham gia sơ tuyển:
– Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội) hoặc cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định. Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu;
– Tham gia chụp ảnh để dán vào hồ sơ sơ tuyển;
– Tham gia khám sức khỏe sơ tuyển do Ban TSQS cấp huyện hoặc cấp trung đoàn tổ chức.

đối tượng ưu tiên tuyển sinh quân đội 2019
Thời gian sơ tuyển tuyển su=inh quân đội năm 2019
điều kiện sức khỏe quân đội 2019
Tổ hợp xét tuyển năm 2019
Đánh giá bài viết
ads