Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
ads
Ngành quân sự cơ sở là gì, đối tượng học quân sự cơ sở

Ngành quân sự cơ sở là gì? Đối tượng học quân sự cơ sở

Bắt đầu từ năm 2016, một số trường quân đội mở tuyển mã ngành mới có tên Quân sự cơ sở. Ví dụ Trường...