Danh sách trúng tuyển Đại học Quân Sự trường SQLQ2 – Đại học Nguyễn Huệ 2023

TỔNG CHỈ TIÊU: 441 THÍ SINH
TRÚNG TUYỂN: 441 THÍ SINH
I. QUÂN KHU 5
CHỈ TIÊU: 163 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 19,95 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 163 THÍ SINH.
II. QUÂN KHU 7
CHỈ TIÊU: 155 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 22,15 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 155 THÍ SINH.
III. QUÂN KHU 9
CHỈ TIÊU: 110 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 22,00 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 110 THÍ SINH.
TIÊU CHÍ PHỤ: ĐIỂM MÔN TOÁN ≥ 8,00 ĐIỂM
IV. QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN – HUẾ
CHỈ TIÊU: 13 THÍ SINH
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 24,07 ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN = 13 THÍ SINH.

 

Xem chi tiết DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

ads